Gala Lokalne Inicjatywy 2013

opublikowano w: Aktualności | 0

1 marca w salach zbydniowskiego Dworu dziś należącego do Fundacji Zbydniów, a kiedyś do rodziny Horodyńskich, odbyła się Gala Lokalne Incjatywy-Edycja 2- Przestrzeń Działania. Gości przywitał Pan Mieczysław Paterek, który opowiedział o losach tego miejsca. Uroczystego otwarcia Gali dokonali Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK – Stanisław Baska i Sekretarz Gminy Zaleszany Pan Sebastian Nabrzeski. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Pan Jacek Hynowski -Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Pan Zygmunt Żołądź- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, Pan Ryszard Bień – Wójt Gminy Klimontów, Wiesława Skowrońska – Redaktor Naczelna Tygodnika Nadwiślańskiego jednocześnie członkini Kapituły Konkursu DL i „Wolontariat”, Sylwia Zalewska-członkini Kapituły „Wolontariat”, beneficjenci programu Działaj Lokalnie, laureaci konkursu „Wolontariat. Tak Trzymaj. Edycja 2013-Młodzi” wraz z opiekunami, laureaci fundacyjnego konkursu Lokalne Inicjatywy- Edycja 2- „Przestrzeń Działania”.

Zasadniczym Punktem Gali było podsumowanie projektów realizowanych przez 11 podmiotów z czterech Gmin: Baranowa Sandomierskiego, Pysznicy, Nowej Dęby i Zaleszan  w ramach programu Działaj Lokalnie. W formie prezentacji zostały przedstawione projekty realizowane przez Beneficjentów DL, którymi w VIII edycji programu byli: Rada Sołecka Chłopska Wola(Gmina Pysznica), Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica, grupa nieformalna „Smaliszowie”(Gmina Pysznica), grupa nieformalna ”DOM” w Nowej Dębie, grupa nieformalna „Jesioł” Sebastiana Jesiołowskiego, Ludowy Uniwersytet Zaleszański ,Inicjatywna Grupa Obywatelska „Pamięć” (Gmina Zaleszany) Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Turbi, Mieszkańcy ul Okulickiego i Ogrodowej oraz Mieszkańcy ul. Kościuszki- nieformalne grupy z Baranowa Sandomierskiego.

Realizatorom projektów oraz podmiotom wnioskującym, którymi byli – SWAL w Gminie  Pysznica, Stowarzyszenie Przyjaciół Baranowa Sandomierskiego ”Arkadia”, Stowarzyszenie Miast Bliźniaczych Nowa Dęba Fermoy-Ploemeur”, Stanisław Baska -Prezes FFL SMK wręczył programowe Certyfikaty.

Justyna Jesiołek- laureatka konkursu „Wolontariat…” wykonała piosenkę „Małe tęsknoty” wprowadzając gości w następny punkt programu , czyli rozstrzygniecie konkursu „Wolontariat . Tak Trzymaj. Edycja 2013- Młodzi”. Spośród Ośmiorga Lauretów konkursu, którymi byli: Justyna Jesiołek, Konrad Pogoda, Magdalena Paprocka, Magdalena Kosztur, Patryk Michałow, Katarzyna Szemraj, Justyna Warzocha, Oliwia Potocka, Kapituła Konkursu w składzie: Wiesława Skowrońska- Redaktor Naczelna Tygodnika Nadwiślańskiego , Dariusz Bukowski- Przewodniczący Rady Powiatu, Magdalena Gach z FFL SMK oraz Laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu- Katarzyna Młyniec, Magdalena Karasińska, Sylwia Zalewska wybrała trzech „Super Wolontariuszy”. Tytuł ten przypadł:

1.Magdalenie Kosztur,

2. Magdalenie Paprockiej,

3. Patrykowi  Michałowowi.

Nagrodzone zostały także instytucje delegujące „Super Wolontariuszy” czyli Młodzieżowa Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim, Stowarzyszenie  Wspierania Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, Gimnazjum nr 1 w nowej Dębie.

Nagrody ufundowane przez FFL SMK o łącznej wartości ponad 2100 zł wręczył  Stanisław Baska- Prezes Fundacji SMK.

Tygodnik Nadwiślański – partner konkursu ufundował nagrodę Czytelników Tygodnika Nadwiślańskiego dla wolontariusza, który zdobył największa liczbę głosów  w konkursie sms-owym, ogłoszonym przez TN. Zwyciężczynią konkursu została Oliwia Potocka, która  z rąk Wiesławy Skowrońskiej otrzymała aparat fotograficzny. Nagrodzona została również Justyna Warzocha, która zajęła drugie miejsce w plebiscycie sms-owym TN.

Następnie Stanisław Baska – Prezes FFL SMK i Sebastian Nabrzeski- sekretarz Gminy Zaleszany, który opowiedział o swojej „przygodzie” z programem DL, rozpoczęli kolejny punkt Gali , którym było rozstrzygnięcie  Fundacyjnego konkursu Lokalne Inicjatywy- Edycja 2- „Przestrzeń Działania”.

Laureatami konkursu zostali:

Stowarzyszenie  „Grono Młodzieży Ziemi Radomyskiej”,

Stowarzyszenie „Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur”

Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach.

Laureaci za swoje inicjatywy zdobyli wyróżnienia.

Wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości 250 zł każda wręczył laureatom Prezes FFL SMK.

Specjalne podziękowanie otrzymał również Pan Mieczysława Paterek-prezes Fundacji Zbydniów.

Ostatnim punktem części oficjalnej Gali był Koncert w wykonani Kwintetu akordeonowego prowadzonego przez Pana Krzysztofa Garbacza

Sebastian Nabrzeski w imieniu organizatorów Gali zaprosił gości do degustacji potraw przygotowanych przez Uczestników spotkań w ramach Ludowego Uniwersytetu Zaleszańskiego.

W miłej atmosferze, przy kominku wśród obrazów lokalnego artysty Pana Piotra Warchoła, przebiegała dalsza część Gali.

W czasie gali była zorganizowana zbiórka pieniężna podczas której zebrano 100 zł z przeznaczeniem na działalność Klubu Stypendystów FFL SMK.

Podziel się informacją za pomocą: