Działaj Lokalnie VIII 2013 w Gminie Nowa Dęba

opublikowano w: Aktualności | 0

Na terenie Gminy Nowa Dęba realizowane będą dwa bardzo wartościowe projekty spośród 11 dofinansowanych w tym roku inicjatyw: „Apetyt na aktywne życie” Grupy nieformalnej „DOM” w Nowej Dębie oraz projekt „Małe, a piękne i aktywne” Sebastiana „Jesioła” Jesiołowskiego (realizowany jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie). …

Pierwsze działania

27 czerwca podczas pierwszego spotkania z Seniorami z terenu gminy Nowa Dęba realizowanego w ramach projektu „Apetyt na aktywne życie” przez Grupę nieformalną DOM Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisław Baska wręczył umowę na realizację projektu pani Agnieszce Markowicz – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie a jednocześnie koordynatorce projektu. W ten sposób symbolicznie otwarto tegoroczną edycję Programu „Działaj Lokalnie” na terenie Gminy.

Podczas spotkania z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, emerytami, rencistami oraz osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Nowa Dęba dyrektor DPS przedstawiła cele i założenia projektu. Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji lokalnych podkreślali potrzebę i rolę działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zachęcono też osoby starsze do wyrażenia swoich oczekiwań co do planowanych działań. Celem projektu jest aktywizacja, integracja i zagospodarowanie czasu wolnego Seniora poprzez udział w zajęciach i imprezach integracyjnych, takich jak: kurs Nordic Walking, warsztaty rękodzieła, rehabilitacja ogólnousprawniająca i imprezy integracyjne.

Rośnie apetyt na aktywne życie wśród Seniorów w Nowej Dębie.

Od 17 czerwca 2013 r. do 3 lipca 2013 r. prowadzona była rekrutacja uczestników  i promocja projektu

27 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu  i zaproszonymi gośćmi tj. przedstawicielami władz samorządowych powiatu tarnobrzeskiego i gminy Nowa Dęba, instytucji i stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze i niepełnosprawne wspierające realizację naszego projektu. Organizacje te przedstawiły formy proponowanego przez nich wsparcia i aktywizacji dostępne na terenie gminy Nowa Dęba. Omówiono cele projektu i proponowany harmonogram zajęć.

3.07.2013 r. rozpoczęto realizację kursu Nordic Walking. Pierwsze zajęcia obejmowały teorię i ćwiczenia przybliżające wiedzę na temat Nordic Walking. Odbyła się również projekcja filmu edukacyjno-instruktażowego o Nordic Walking, Omówiono metody i techniki poruszania się  i posługiwania kijkami Nordic Walking.

11 lipca 2013 r. odbyła się kontynuacja kursu Nordic Walking w plenerze. Uczestnicy projektu mieli możliwość wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę teoretyczną  w praktyce w trakcie marszu po wcześniej wyznaczonej trasie.

18 lipca 2013 r. rozpoczęły się warsztaty rękodzieła. Pierwsze zajęcia były prowadzone metodą: ikebana, techniką: papieroplastyka o tematyce: „Kwiaty polskie” Uczestnicy projektu uczyli się wykonywania kwiatów z bibuły. Prace wykonane podczas tych zajęć zostaną wyeksponowane podczas wystawy na zakończenie projektu w SOK w Nowej Dębie.

25 lipca 2013 r. odbyła się impreza integracyjna „Powitanie Lata – ANULKI 2013” w której wzięło udział około 150 osób w tym uczestnicy projektu i zaproszeni goście tj. członkowie innych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających osoby starsze i niepełnosprawne, władze samorządu lokalnego oraz darczyńcy. Podczas „ANULEK” prezentowane były występy artystyczne, prowadzone liczne konkursy i zabawy z nagrodami. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna prowadzona przez profesjonalny zespół muzyczny PLUS.

Co dalej?

Tyle działań a to dopiero początek „Działaj Lokalnie” w tym roku. Z niecierpliwością czekamy  na dalsze wydarzenia animujące lokalną społeczność. Fundacja już dziś zaprasza wszystkich beneficjentów do dokumentowania swoich działań od pierwszych chwil wdrażania projektu. Krótkie filmy czy prezentacje w twórczy sposób opowiadające o projekcie wezmą udział w lokalnej edycji Konkursu „Opowiedz…”. Najlepsze prace zakwalifikowane i przesłane zostaną do etapu ogólnopolskiego.

Podziel się informacją za pomocą: