Działaj Lokalnie 2021 – ruszamy z naborem

opublikowano w: Aktualności | 0

Ogłaszamy, iż z dniem 10 maja 2021 do 10 czerwca 2021 rozpoczynamy nabór do lokalnego konkursu grantowego Działaj Lokalnie.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gmin takich jak:

 • Baranów Sandomierski
 • Zaleszany
 • Pysznica
 • Bojanów
 • Zaklików
 • Radomyśl nad Sanem
 • Nisko
 • Ulanów
 • Jeżowe
 • Krzeszów
 • Harasiuki
 • Rudnik nad Sanem
 • Jarocin
📞 Służymy doradztwem, które odbywać się będzie w wyznaczone dni i godziny telefonicznie – poinformujemy!

REGULAMIN KONKURSU i inne dokumenty

Podziel się informacją za pomocą: