Dotacje dla organizacji pozarządowych i liderów społecznych do 5000 zł

opublikowano w: Aktualności | 0

Już 1 lutego 2019 r. rusza drugi nabór wniosków na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu województwa podkarpackiego. Kwota o jaką można wnioskować, to 5 000 zł, a dotację mogą otrzymać zarówno młode organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.

Dzięki uzyskaniu na lata 2018-2019 dotacji w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, w kwocie prawie 1 mln zł na tzw. regranting, planujemy kolejny nabór wniosków na realizację pomysłów w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019. To już kolejna edycja PIL. Poprzednie cieszyły się sporym zainteresowaniem, a wiele organizacji i grup nieformalnych zrealizowało z sukcesem swoje pomysły.

Operatorem konkursu jest partnerstwo czterech organizacji pozarządowych: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna.

W 2019 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć ponad 340 000,00 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe – (które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację);
  • grupy nieformalne/ samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej);

Czas realizacji:

Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 15.04.2019 r. do 30.11.2019 r.

Inicjatywa niejednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 15.04.2019 r. do 30.11.2019 r.

Ze szczegółami można zapoznać się na stronie http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/ . Tam też 1 lutego zamieszczona zostanie dokumentacja konkursowa oraz kontakt do koordynatorów, którzy udzielają wyjaśnień w sprawie projektu.

Podziel się informacją za pomocą: