Do 18 kwietnia trwa rekrutacja na Szkolenie Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse

opublikowano w: Aktualności | 0

Zachęcamy do udziału w szkoleniu realizowanym przez Polską Fundacje Dzieci i Młodzieży. Poniżej przedstawiamy informacje o szkoleniu.

Szkolenie zaplanowane na 8 – 14 lipca 2018 r. w Warszawie, skierowane jest do uczestników projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego lub Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego edycji 2016.

Celem szkolenia będzie rozwijanie wśród uczestników szkolenia kompetencji liderskich oraz umiejętności tworzenia i skutecznej realizacji lokalnych działań na rzecz młodzieży.

W programie szkolenia zostały zaplanowane m.in. zajęcia dotyczące metod pracy w grupie, wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych np. w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, spotkania z ekspertami oraz inne atrakcje.

Szkolenie będzie dla uczestników szansą na zdobycie nowych umiejętności oraz na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse”.

W naborze na szkolenie może aplikować młodzież biorąca udział w projektach zrealizowanych w ramach Regionalnego i Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2016”, w wieku 16-19 lat.

Zgłoszenia uczestników przebiegają dwutorowo:

–  Zgłoszenia dokonuje organizacja, która zrealizowała projekt w ramach Ogólnopolskiego lub Regionalnego Konkursu Grantowego edycji 2016 Programu „Równać Szanse”. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie czterech uczestników w wieku 16-19 lat (tegoroczni absolwenci gimnazjum, uczniowie szkół średnich lub tegoroczni absolwenci szkół średnich) z zastrzeżeniem, że na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie dwóch uczestników jednego projektu. 

– Dodatkowo swój formularz wypełnia uczestnik rekomendowany przez organizację.

Szkolenie odbędzie w dniach 8-14 lipca 2018 r. w Warszawie. 

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, podzielony na dwie części:

Formularz dla uczestnika szkolenia:Formularz dla organizacji rekomendującej:

 

W związku z ograniczeniem widoczności wpisywanych odpowiedzi, rekomendujemy tworzenie tekstu w programie do edycji tekstu (np. WORD) i kopiowanie go do odpowiednich wierszy.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZASADACH SZKOLENIA

Termin składania aplikacji: 18 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00

 

Zasady szkolenia
Kryteria wyboru
Formularz zgłoszeniowy uczestnika

(tylko do obejrzenia)

Formularz rekomendacyjny dla organizacji

(tylko do obejrzenia)

 

Relacja z poprzednich edycji szkolenia:

2017 

2016

2015

[źródło: https://rownacszanse.pl/sml21/rekrutacja_mlodziezowych_liderow_2018]
Podziel się informacją za pomocą: