Decydujmy razem – zbudujmy razem strategię

Nowa Dęba to niespełna 20 tys. gmina województwa podkarpackiego. Dotychczas, jeżeli ktoś w ogóle o niej słyszał, była znana głównie z poligonu wojskowego. Miasto Nowa Dęba, które niedawno obchodziło 50 rocznicę nadania praw miejskich, powstało dzięki fabryce – Zakłady Metalowe Dezamet – w ramach planów Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Dzisiejsze oblicze Nowej Dęby wygląda jednak inaczej. Miasteczko nieustannie rozwija się, zmiania wizerunek, stara się przekonać o swojej atrakcyjności do inwestowania. Kapitałem Nowej Dęby są niewątpliwie mieszkańcy – ludzie wykazujący bardzo dużą aktywność społeczną, o tym świadczy liczba organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim liczba inicjatyw podejmowanych przez nie dla dobra współmieszkańców.

Nowa Dęba przystąpiła do programu „Decydujmy razem”, aby zbudować „Strategię zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Nowa Dęba na lata 2013-2020”., która ma zastąpić dotychczas obowiązującą.  Przystąpienie do programu było ważne, gdyż zachęca ono do tworzenia dokumentów programowych metodami partycypacji społecznej.

Prace rozpoczęły się od skompletowania zespołu partycypacyjnego. Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjno-promocyjnej, okazało się, że na spotkania robocze przychodzili tylko dorośli mieszkańcy gminy. Ważne jest to, że reprezentowali zarówno mieszkańców miasta, jak i sołectw oraz w miarę przedstawicieli różnych grup społecznych. Jedyną grupą, która w zasadzie nie miała przedstawicieli była młodzież. Głos młodego pokolenia jest zbyt ważny, aby pominąć go w tak ważnym strategicznym dokumencie. Postanowiliśmy wykorzystać coroczne spotkania z młodzieżą, w ramach tzw. Nowodębskiego Forum Młodzieży. Na spotkanie została zaproszona młodzież z gimnazjów oraz szkół średnich. Ku miłemu zaskoczeniu, w Forum wzięło udział 48 młodych ludzi w różnym wieku. Tematem była analiza SWOT. Po teoretycznym wprowadzeniu młodzież mogła wskazać mocne i słabe strony jakie zauważa w naszej gminie oraz szanse i zagrożenia. Dostrzegliśmy niezwykle dojrzałe podejście młodych ludzi do tematu, okazało się bowiem, że „ich SWOT” niewiele się różnił od SWOTa dorosłych.

Włączenie gimnazjalistów i licealistów w prace nad strategią poprzez Forum Młodzieży pozwoliło uaktywnić te grupy mieszkańców, których głos jest cennym drogowskazem, gdyż to właśnie oni będą realizowali wypracowaną strategię, będą mieli też wiedzę, jak powstają ważne dla społeczności dokumenty tworzone z udziałem społeczeństwa.

opracowanie
Burmistrz UMiG Wiesław Ordon

Podziel się informacją za pomocą: