Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego

opublikowano w: DOBRE PRAKTYKI | 0

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego? Przeprowadzanie konsultacji społecznych – jednej z podstawowych form włączania obywateli do procesu prawotwórczego – jest obowiązkowe w odniesieniu do niektórych rodzajów aktów prawnych. Obligatoryjny charakter ma na przykład konsultowanie … Czytaj więcej

PARKI, PLACE, DROGI, TERENY NADRZECZNE, SKWERY – PUBLICZNA PRZESTRZEŃ JAKO MIEJSCE KOMUNIKACJI, INTEGRACJI I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ

opublikowano w: DOBRE PRAKTYKI | 0

Wprowadzenie: Wspólnota gminna oparta jest na wspólnotach sołeckich. Gmina jest jak federacja, która skupia kilka czy kilkanaście sołectw. Częstym problemem mieszkańców ale i władz samorządowych jest zapewnienie integracyjności czy współpracy międzysąsiedzkiej ale też zapewnienia miejsc dla organizacji spotkań mieszkańców. Gdy … Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

opublikowano w: DOBRE PRAKTYKI | 0

Wprowadzenie: W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się … Czytaj więcej