RADNI CZY BEZRADNI

Radni czy bezradni Rola radnego gminy, mimo doświadczeń wynikających z wieloletniego funkcjonowania gminy samorządowej nadal jest dyskutowana. Na ile rada gminy jest organem współtworzącym politykę gminy, na ile radny jest „zakładnikiem” wyborców a na ile reprezentuje cała wspólnotę samorządową i działa … Czytaj więcej

PRAWO DO INFORMACJI CZY PRAWO DO PRYWATNOŚCI?

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Jedną z kwestii stale budzących kontrowersje w kontekście udostępniania obywatelom informacji publicznych jest zakres treści, jakie podlegają ujawnianiu – wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące kolizji prawa do prywatności i prawa do informacji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera … Czytaj więcej

W Stalowej Woli studenci mają lepiej

opublikowano w: DOBRE PRAKTYKI | 0

Pomoc materialna dla studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Na mocy Uchwały Nr LXXIII/1187/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2010 r. – w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów – studentom studiów stacjonarnych, … Czytaj więcej

OBOWIĄZKI WÓJTA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Jakie sankcje grożą wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) za niewykonanie uchwały rady gminy? Ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje żadnych bezpośrednich konsekwencji w sytuacji, w której wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wykonuje uchwał rady. Uzasadnienie Obowiązek wykonywania uchwał rady gminy jest … Czytaj więcej

I OZ 311/11 – POSTANOWIENIE NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Za nieprzekazanie w terminie Sądowi skargi sąd może zasądzić grzywnę I OZ 311/11 – Postanowienie NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zażalenia Rady Gminy w B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…U.N. … Czytaj więcej

V SA/WA 1043/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Gdy skarży się uchwałę dot. budżetową, trzeba wykazaćnaruszenie interesu prawnego V SA/Wa 1043/10 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zmiany w budżecie gminy. Sąd rozważał m. in. … Czytaj więcej

II GSK 276/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Rezerwa budżetowa i możliwość jej wykorzystania poprzez zmianę budżetu II GSK 276/09 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na zmniejszeniu rezerwy … Czytaj więcej