Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu – Koło nr 33 w Sandomierzu – „Budowa akwarium z biotopem rzeki Wisły”

Inicjatywa Koła nr 33 w Sandomierzu polegała na zdobyciu funduszy na budowę zbiornika wodnego, w którym odzwierciedlone będą warunki życia i ichtiofauna występująca w rzece Wiśle oraz jeziorkach i starorzeczach wiślanych. Dzięki akwarium wędkarze mogli obserwować zachowania poszczególnych gatunków ryb a osoby chcące zacząć przygodę z wędkarstwem, mogły poznawać poszczególne gatunki ryb i nauczyć się ich odróżniania.

Organizowano również wycieczki uczniów miejscowych szkół i przedszkoli, dla których akwarium stanowiło uzupełnienie lekcji biologii. Klub Wędkarza, w którym znajduje się akwarium, stało się miejscem spotkań lokalnej społeczności, odbywały się tam kursy z zakresu połowu ryb różnymi metodami. Akwarium podniosło świadomość proekologiczną odbiorców oraz zintegrowało lokalną społeczność. Szacowana ilość osób odwiedzających akwarium to 500-1000 osób.

Opis „Akwarium z biotopem rzeki Wisły” znajduje się na stronach internetowych koła: www.kolo33-sandomierz.pl oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu:  www.mosir.sandomierz.pl

Podziel się informacją za pomocą: