Bezpłatna Szkoła Fundraisingu FAOO – zgłoszenia do 6 września

opublikowano w: Aktualności | 0

Bezpłatna Szkoła Fundraisingu FAOO – zgłoszenia do 6 września

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich organizuje trzecią edycję szkoły fundraisingu skierowaną w pierwszej kolejności do fundacji i stowarzyszeń mających swoje siedziby poza dużymi ośrodkami miejskimi. Udział w zajęciach to okazja do wypracowania strategii fundraisingu dla własnej organizacji, poznania konkretnych technik i metod pozyskiwania funduszy, a także możliwość spotkania z praktykami, którzy zawodowo zajmują się fundraisingiem.

Kurs składa się z 4 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w Warszawie oraz 4 kursów e-learningowych. Tematy szkoleń: wprowadzenie do fundraisingu; metody i techniki pozyskiwania środków oraz ich prawne uwarunkowania; pozyskiwanie środków od osób indywidualnych; planowanie kampanii fundraisingowej. W ramach kursu zaplanowano także dwa webinaria – otwierające i podsumowujące cykl. Jednym z najważniejszych elementów nauki jest samodzielne opracowanie 4 zadań wdrożeniowych i możliwość skonsultowania ich z doświadczonymi trenerami fundraisingu.

Szkolenia stacjonarne organizowane są raz w miesiącu – w środy i czwartki. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 3-4 października 2018, a ostatni zjazd odbędzie się w dniach 9-10 stycznia 2019. Udział w kursie jest bezpłatny, jednak osoba uczestnicząca musi pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. W szczególnych przypadkach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania tych kosztów w formie dotacji przekazywanej organizacji.

Jak się zgłosić?

Do czwartku 6 września 2018 należy wypełnić i wysłać formularz online za pośrednictwem strony www.faoo.pl. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 12 września 2018.

Więcej informacji?

Zobacz: szczegółowe warunki rekrutacji, uczestnictwa i ukończenia kursu, program zajęć, harmonogram kursu oraz informacje na temat kadry

Podziel się informacją za pomocą: