Bezpieczny plac zabaw – Działaj Lokalnie IX 2015

opublikowano w: Aktualności | 0

„Bezpieczny plac zabaw” to projekt wcielany w życie  przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej i Rozwoju Przedsiębiorczości  w Gminie Baranów Sandomierski „Sokół” w ramach Programu Działaj Lokalnie IX 2015 realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działąj Lokalnie Fundacji Fundusz Lokalny SMK w Zaleszanach. Bezpośrednim celem  projektu było ogrodzenie placu zabaw Suchorzowie i wykonanie monitoringu elektronicznego, a pośrednim- integracja społeczności przy realizacji zadania dla wspólnoty wiejskiej.

Podsumowanie projektu miało miejsce w niedzielę 27 września 2015 roku, na placu zabaw w Suchorzowie, przy zbiorniku obok remizy strażackiej. Wcześniej mieszkańcy kilkakrotnie się spotykali, aby wykonać dodatkowe prace przewidziane projektem. W niedzielę, po kilku dniach opadów i zimna, pogoda się wreszcie wyklarowała, co pozwoliło na zorganizowanie spotkania z rozmaitymi atrakcjami. Jedną z nich było nadanie nazwy placu zabaw. Propozycje nazwy dawali mieszkańcy począwszy od 2 sierpnia 2015 roku, tj. od pikniku rodzinnego w Suchorzowie. Najwięcej propozycji złożyła Laura Surowiec i Henryk Świerczyński, to też oni zostali „rodzicami chrzestnymi” imienia dla placu. Nasz plac zabaw nazywa się „OBŁOCZEK”. Wszystkie dzieci dziarsko uczestniczyły w zawieszaniu szyldu.  Później Sołtys, dzieci, rodzice i dziadkowie posadzili drzewka obok placu zabaw. Śmiechu i dogadywania nie było końca. Przedstawiciel Fundacji SMK w Zaleszanach podziękował Stowarzyszeniu „Sokół’  i mieszkańcom za zaangażowanie na rzecz tej inicjatywy. A później  były zabawy figurkami zrobionymi z balonów, malowanie kredą, częstowanie się słodyczami, pałaszowanie kiełbaski z grilla. Jedną  z większych atrakcji była zabawa „Piniata”, polegająca na strąceniu specjalnie przygotowanej kuli wypełnionej słodyczami i zabawkami, którą uczestnicy rozbijali pałką i starali się zdobyć jak najwięcej prezentów. Kolorową i rogatą kulę przygotowała M. Świerczyńska, prowadząca Agroturystykę „Mrowisko”  Suchorzowie. Fajna zabawa, jednakże ostatecznie, z rozbiciem kuli poradzili sobie dopiero rodzice.  Był to czas mile spędzony, ukazujący, że wieś może się integrować przy pracy i przy zabawie. To wszystko było widoczne na monitoringu. Kamera, obejmująca swoim zasięgiem obraz placu zabaw ( i nie tylko), została włączona do systemu gminnego monitoringu.

Serdeczne podziękowania za pomoc przy realizacji projektu,  Stowarzyszenie „Sokół” składa Burmistrzowi Miasta i Gminy p. Markowi Mazurowi, Sołtysowi wsi Małgorzacie Hudeli, członkom Rady Sołeckiej, Radnemu wsi Waldemarowi Stępniowi, Zarządowi Koła Emerytów i Rencistów w Suchorzowie i OSP w Suchorzowie.

Małgorzata Król Prezes Stowarzyszenia „Sokół”

Podziel się informacją za pomocą: