Będzie kolejny nabór do Programu Działaj Lokalnie w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim!

opublikowano w: Aktualności | 0

Ogłaszamy, że X edycja Programu Działaj Lokalnie przed nami! Zapraszamy już dziś do zapoznania się z Programem oraz zapamiętaniem istotnych dat, którymi są:

– nabór wniosków – 18.04.2017-18.05.2017
– spotkania informacyjne dot. konkursu –  18.04.2017-10.05.2017 (szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany do 10.04.2017)
– czas realizacji projektów – 01.06.2017-31.12.2017

Program  „Działaj Lokalnie” jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl)  realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

„Ośrodek Działaj Lokalnie” przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest od 6 lat w ramach własnego programu „Lokalne Inicjatywy”. Jest on głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach.

Tradycyjnie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie zorganizowane zostaną dwa szkolenia, po jednym w każdym z powiatów. Możliwa jest organizacja spotkania informacyjnego w gminie, pod warunkiem zgłoszenia się minimum 5 organizacji z danej gminy zainteresowanych szkoleniem oraz współfinansowaniem gminy „Ośrodka Działaj Lokalnie”. Mailowe konsultowanie wniosków możliwe  jest jedynie przed ostatecznym złożeniem wniosku.

Gminy objęte konkursem: Gorzyce, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów.

Kto może złożyć wniosek:

1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia);

2. Grupy nieformalne (GN), w których imieniu wniosek złoży wytypowana przez GN lokalna organizacja pozarządowa;

3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka Działaj Lokalnie).

Maksymalna kwota dofinansowania: dotacje będą przyznawane w maks. kwocie 6 000 zł.

Okres realizacji projektów: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2017 r.  a 31 grudnia 2017 r.

Wnioski składać należy za pomocą generatora on-line znajdującego się na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Tradycyjne, poza programem grantowym dla beneficjentów DL proponujemy udział w konkursach i inicjatywach Fundacji:

1. Konkurs „Opowiedz…” – ogólnopolski konkurs Działaj Lokalnie

2. Konkurs „Wolontariusz 2017” – lokalny konkurs Fundacji SMK

3. Konkurs „Lokalne inicjatywy 2017” – lokalny konkurs Fundacji SMK

W ramach Ośrodka Działaj Lokalnie wspieramy i integrujemy lokalnych liderów między innymi przez wyjazd studyjny. Co roku jesteśmy w innym miejscu, w 2016 r. padło na Stryszawę. Jak było? Zobaczcie sami: https://youtu.be/kQafWKbE0yU

Przykłady inicjatyw realizowanych w ubiegłych latach do zobaczenia i zainspirowania się pod linkiem: http://fundacjasmk.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=21&Itemid=116

Wkrótce regulamin i niezbędne dokumenty pojawią się na stronie Fundacji w zakładce Lokalne Inicjatywy –> Działaj Lokalnie

Podziel się informacją za pomocą: