Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce to główne cele programu „Agrafka Agory”. Fundacja Agory i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w ciągu dziesięciu lat przyznały ponad milion złotych na ten cel. W X edycji „Agrafki Agory” kolejne 9 lokalnych organizacji pozarządowych, przyznających stypendia, otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 68 400,00 zł. Stypendia Programu „Agrafka Agory” to dla wielu młodych ludzi „przepustka na studia”, bez której trudno byłoby im podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na uczelni w większym mieście.

„Agrafka Agory” to partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce realizowany od 2006 r. Do tej pory w dziewięciu edycjach Programu przyznano ponad 120 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę ponad 1 000 000 zł.

STYPENDYŚCI AGRAFKA i AGRAFKA AGORY / FFL SMK PRZYZNANA PRZEZ FUNDACJĘ FFL SMK

Fundacja, jako lokalny partner Programu Agrafka oraz Agrafka Agory uczestniczy w tych ogólnokrajowych programach stypendialnych już od 2013 r.. Program Agrafka oraz Agrafka Agory jest uzupełnieniem stypendiów artystycznych przyznawanych przez Fundację w ramach Festiwalu Miasto Młodych Artystów. Poza laureatami FMMA Fundacja „otwiera się” również na studentów uzdolnionych artystycznie lub technicznie oraz studentów – stypendystów Fundacji, którzy mogą aplikować i uzyskiwać stypendia w ramach posiadanych przez Fundację środków finansowych. Dotychczas, stypendiami artystycznymi oraz edukacyjnymi i kontynuacyjnymi objęliśmy łącznie 11 uzdolnionych młodych osób, którzy łącząc naukę z rozwojem pasji nie zapominają i znajdują czas również na działalność społeczną.

Lista stypendystów Programu Agrafka i Agrafka Agory / FFL SMK  za lata 2013-2016

Lp Imię i nazwisko Gmina Rok Kwota
1. Błażej Pałkus* Tarnobrzeg 2013 3500,00
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 3500,00
2. Jacek Magda Sandomierz 2014 3500,00
3. Hubert Wilk Baranów Sandomierski 2014 3500,00
4. Przemek Falarz Baranów Sandomierski 2014 3500,00
5. Kasia Góras Zawichost 2014 3500,00
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 14000,00
6. Magdalena Kosztur  Baranów Sandomierski 2015 3420,00
7. Nela Paczkowska 2015 3420,00
8. Krzysztof Rzepecki 2015 3420,00
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 10260,00
9. Hubert Wilk 2016 3420,00
10. Kasia Góras  Zawichost 2016 3420,00
11. Piotr Bednarek 2016 3420,00
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 10260,00
12. Dominika Sarzyńska  Koprzywnica 2017 3420,00
13. Kinga Zięba  Nowa Dęba 2017 3420,00
14. Magdalena Kosztur  Baranów Sandomierski 2017 3420,00
RAZEM KWOTA STYPENDIÓW 10260,00

 

*Stypendium w ramach Programu „Agrafka”

Źródło: http://www.filantropia.org.pl/newsy/301-dotacje-w-ramach-agrafki-agory-przyznane

Zasady w 2017 roku:

Miło nam poinformować, iż Fundacja Fundusz Lokalny SMK została laureatem tegorocznej edycji  konkursu Agrafka Agory – programu stypendialnego skierowanego do studentów.  “Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Nasza Fundacja już trzykrotnie współpracowała z Programem. W efekcie udało się sfinansować stypendia dla 10 studentów, którzy poza studiowaniem rozwijają swoje pasje społeczne czy edukacyjne, na które otrzymali stypendia, w kwocie 3480 PLN.

Warunki uczestnictwa studentów 2017:

A. stypendia „twórcze”

 • Osiągają dobre wyniki w nauce;
 • Posiadają talent (zainteresowania, pasje), który rozwijają poprzez dodatkową, kierunkową edukację adekwatną do zainteresowań oraz w sposób praktyczny rozwijają swoje umiejętności i predyspozycje (udział w koncertach, festiwalach, przeglądach, pokazach, olimpiadach, etc).
 • Podejmują samodzielne inicjatywy społeczne;
 • Sytuacja materialna kandydata jest gorsza niż pozostałych;

B.  stypendia „kontynuacyjne”

 • być stypendystą Fundacji Fundusz Lokalny SMK (Agrafka Agory / PSP, FMMA),
 • jest członkiem Klubu Stypendysty,
 • Stypendysta złożył sprawozdanie z realizacji umowy, w którym wykazał, iż wywiązał się z zobowiązań wynikających z poprzedniej umowy stypendialnej,
 • Stypendysta aktywnie współpracował z Fundacją w okresie otrzymywania stypendium z Fundacją,
 • Stypendysta samodzielnie uczestniczy w działaniach społecznych (lider, animator, wolontariusz) innych niż wynikające ze współpracy z Fundacją;
 • Uczestniczy w konkursie gier logicznych organizowanym przez Fundację;

C. stypendia „obywatelskie” (finansowane z własnych środków, poza programem Agrafka Agory – FFL SMK)

 • być laureatem fundacyjnego  konkursu „Wolontariusz roku”;
 • jest członkiem Klubu Stypendysty,
 • Stypendysta złożył sprawozdanie z realizacji umowy, w którym wykazał, iż wywiązał się z zobowiązań wynikających z poprzedniej umowy stypendialnej,
 • Stypendysta aktywnie współpracował z Fundacją w okresie otrzymywania stypendium z Fundacji,
 • Stypendysta samodzielnie uczestniczy w działaniach społecznych (lider, animator, wolontariusz) innych niż wynikające ze współpracy z Fundacją;
 • Uczestniczy w konkursie gier logicznych organizowanym przez Fundację;

W programie nie mogą uczestniczyć:

 • dzieci pracowników Fundacji Fundusz Lokalny SMK,
 • dzieci członków Rady i Komisji Stypendialnej, działających przy Fundacji FFL SMK
 • dzieci członków Zarządu Fundacji FFL SMK

Na wnioski czekamy do 15 września 2017 r. W załączeniu dokumenty i wniosek o stypendium.

Zapraszamy również lokalne ośrodki kultury, biblioteki, aktywne szkoły średnie do współpracy z nami. Zepnij się i otwórz jednocześnie na zdolną twórczo młodzież. Dołącz do nas i bądź nominatorem dla uzdolnionego mieszkańca swojej społeczności. Zgłoś swój akces na adres: fundacjasmk@gmail.com.