Partnerstwo powstało z przekształcenia Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” w Fundację Fundusz Lokalny SMK,  która przejęła realizację programu Młodzi Gniewni – partnerstwo dla młodych.  Fundacja przejęła również koordynację programów tj. Działaj Lokalnie, Stypendia Pomostowe, został utworzony nowy program działania Prawo dla Obywateli.

WSPÓŁPRACA

Lokalne partnerstwo? Czyli z kim współpracujemy, a są to:

• samorządy lokalne (Miasto Sandomierz, Powiat Tarnobrzeski, Powiat Stalowowolski, Miasto i Gmina Koprzywnica, Gmina Samborzec, Gmina Klimontów);

•  samorządowe instytucje kultury (MGOK Koprzywnica, SOK Nowa Dęba, SCK Sandomierz, GOK Radomyśl nad Sanem);

• partnerami finansowymi cyklicznie i okazjonalnie są lokalne firmy związane z fundatorami Fundacji jak i firmy branży turystycznej zlokalizowane w Sandomierzu;

• przy realizacji konkretnych wydarzeń i akcji włączają się szkoły, organizacje społeczne, instytucje typu: parafie, sołectwa, osoby fizyczne – animatorzy i twórcy kultury, grupy nieformalne zainteresowane udziałem w  inicjatywach młodzieżowych Fundacji.

Akcje jakie zostały wdrożone w ramach partnerstwa to:

– Gala Stypendialna (podczas której podsumowane zostają programy stypendialne realizowane z partnerami, konkurs Fundacji „Wygraj w tysiąca” – dofinansowanie blisko 30 inicjatyw młodzieżowych).

– Festiwal Miasto Młodych Artystów – promocja młodzieżowej twórczości artystycznej. W ciągu 3 edycji (2013-2015) w Festiwalu uczestniczyło ponad 300 młodych artystów, przyznaliśmy 44 stypendia i granty rozwojowe. Festiwalowy fanpage na Fb.

– zainicjowanie działań integrujących młodzież współpracującą z Fundacja lub będącą beneficjantami działań Fundacji: klub wolontariusza, klub stypendysty, inicjatywa Fundacji: „Pożyczka na start” – pomoc finansowa dla byłych stypendystów, którzy rozpoczynają działalność zawodową, przyznanie pierwszego stypendium kontynuacyjnego (dla stypendystów Fundacji i PSP), rozpoczęcie współpracy z programem Agrafka Agory, realizacja klubów eMKA (międzypokoleniowe kluby aktywności – świetlice dla seniorów prowadzone przez wolontariuszy młodzieżowych finansowane z  Programu ASOS).