ZAPRASZAMY PO MŁODZIEŻOWE INSPIRACJE DO LUBLINA

W imieniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz partnerów: Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Gminy Jabłonna, Fundacji Nowy Staw, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur serdecznie zapraszamy na Lubelską Regionalną Konferencję Programu “Równać Szanse” MŁODZIEŻOWE INSPIRACJE

kiedy: 14 czerwca 2018 roku

gdzie: w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Pracujesz z młodzieżą? Mieszkasz na wsi lub w małym mieście? Masz pomysł jak sprawić, by młodzież z twojej miejscowości miała lepszy start w dorosłe życie? Brakuje ci umiejętności, by go zrealizować? A może szukasz środków na projekty realizowane przez młodzież? Jeżeli na co najmniej jedno z tym pytań odpowiadasz “tak”, program “Równać Szanse” jest dla ciebie!

KONTAKT
tel.: 602 780 301, 531 586 222
e-mail: rownacszanselublin@gmail.com
fundacjasmk@gmail.com
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
PARTNERZY
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Gmina Jabłonna
Fundacja Nowy Staw
Centrum Wolontariatu w Lublinie
Centrum Spotkania Kultur
Patronat honorowy nad konferencją objął
Marszałek Województwa Lubelskiego

KONKURS

Mamy dla Was niespodziankę! A dokładniej konkurs dla uczestników Lubelskiej Konferencji Równać Szanse!
Jesteś w posiadaniu telefonu, tabletu ... lub czegoś co potrafi nagrać krótki filmik, pokazujący co działo się na konferencji w Lublinie? Jeśli tak wystartuj w naszym mini-konkursie. Konkurs jest szybki a zasady są proste.

Szybki dlatego, że odbywa się oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konferencji.

A prosty ponieważ składa się z następujących, krótkich zasad, które zarazem są regulaminem konkursu:
- długość filmiku: ok. 1 minuta,
- tematyka: krótka relacja z Konferencji (do wyboru: kto był, co się działo, czego się dowiedziałem/łam, czy kogoś poznałem/łam, czy było warto?),
- filmik musi być udostępniony w wydarzeniu "Młodzieżowe Inspiracje - Konferencja Programu Równać Szanse",
- w opisie prosimy zawrzeć hasztag #RównaćSzanse oraz dowolnie do wyboru :#CentrumSpotkaniaKultur #Lublin #konferencja #młodzi #jestfajnie #FUNDACJSMK,
- wygrywa filmik z największą ilością polubieni pod udostępnionym postem na wydarzeniu "Młodzieżowe Inspiracje - Konferencja Programu Równać Szanse",
- polubienia zliczane są o godzinie 14:00,
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (gadżetów) o godzinie 15.00 na konferencji Młodzieżowe Inspiracje - Programu Równać Szanse,
- udostępniając filmik akceptujesz zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz wyrażasz zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych przez FFL SMK,
- organizator ma prawo do zmiany zasad ze względów od niego niezależnych oraz do wyboru zwycięzcy w trybie późniejszym.

Odbiorcy konferencji?

Konferencja jest dla wszystkich tych, którzy mieszkają w małych miejscowościach i chcą działać z młodymi ludźmi. Konferencja organizowana jest z myślą o bibliotekach, ośrodkach kultury i organizacjach pozarządowych, a także grupach nieformalnych, które mają pomysły na projekty młodzieżowe, ale brakuje im środków lub umiejętności, by je realizować, oraz o tych, którzy chcieliby działać, ale szukają inspiracji.

Obecność na konferencji pozwoli ci:

  • zapoznać się z założeniami Programu Równać Szanse,
  • poznać najlepsze projekty oraz organizacje i instytucje wyróżniające się w realizacji Programu,
  • spotkać liderów społecznych działających z młodzieżą i dla młodzieży,
  • wziąć udział w dyskusji na temat możliwości rozwijania inicjatyw młodzieżowych w lokalnym środowisku,
  • dowiesz się więcej o tym z jakimi barierami spotykają się młodzi ludzie i jak można je zwalczać,
  • poznasz sposoby motywowania młodzieży i realizacji wspólnych inicjatyw,
  • zainspirujesz się do podjęcia działań dla młodzieży w twoim środowisku!
Podkarpacka Konferencja Równać Szanse - Rzeszów 2017
Liderzy o Programie
Równać Szanse
Uczestnicy o Programie
Równać Szanse

KTO WYGŁOSI WYKŁAD LUB POPROWADZI WARSZTATY? POCZYTAJCIE SAMI

Artur Łęga jest Kierownikiem Programu Równać Szanse i na konferencji przedstawi nam idee  Programu“Równać Szanse”

Artur Łęga - prawnik, pedagog, od 1992 roku pracuje w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Od 2001 roku koordynator Programu Równać Szanse Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wcześniej koordynator programów takich jak: Przedszkolaki krok I; Przedszkolaki krok II; Budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego w powiatach sępoleńskim i bartoszyckim; Dialog dla przyszłości. Ekspert wielu programów grantowych ze środków państwowych i prywatnych. Uczestnik wielu komisji i podkomisji opracowujących diagnozy potrzeb młodzieży w tym członek zespołu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowującego Raport Młodzi 2011. Przez 9 lat nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Paweł Walecki poprowadzi warsztat dla dorosłych: Praca z młodzieżą według metodologii Programu Równać Szanse oraz warsztat dla młodzieży: Czy moja miejscowość daje mi przestrzeń do rozwoju?

Paweł Walecki – politolog, prawnik-specjalista prawa administracyjnego, społecznik, samorządowiec. Od 2014 roku pracuje w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, wcześniej pracował w Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Specjalista ds. realizacji projektów w Programie Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Absolwent Programu Liderzy PAFW oraz Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów Narodowej Agencji Młodzież w Działaniu. Członek-założyciel Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej w Stoczku Łukowskim. Koordynator projektów społecznych w różnych konkursach grantowych. Ekspert i oceniający kilku programów dotacyjnych finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych.

Jacek Piwowarski przeprowadzi warsztat dla dorosłych: Jak kreować pomysły z młodzieżą

Jacek Piwowarski jest prezesem Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej “Dolina Kacanki”. Nowoczesny sołtys prowadzący blog pt. „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kocanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania.

Podczas konferencji Stanisław Baska wystąpi z mową o Regionalnym Konkursie Grantowym “Równać Szanse” na Lubelszczyźnie oraz przeprowadzi warsztat dla dorosłych: Jak napisać dobry wniosek do RKG

Stanisław Baska – prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, przedsiębiorca, trener, tutor, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju społecznego i gospodarczego,  inicjator partnerstw lokalnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 100 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 40 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 30 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji oraz animacji społecznej  lokalnej, podręczników dla osób bezrobotnych

 

Kamil Wrzos poprowadzi warsztat dla młodzieży: Nowoczesne technologie w projektach społecznych

Kamil Wrzos - absolwent ekonomii i psychologii, obecnie pełni funkcję Dyrektora Programu "PROJEKTOR - wolontariat studencki". Od 2005 roku zaangażowany w wiele działań i programów na rzecz młodzieży i środowiska akademickiego, związany przede wszystkim z Programem "PROJEKTOR - wolontariat studencki". W 2009 roku ukończył Szkołę Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koordynator projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Koordynował projekt Młodzieżowe Laboratorium Nauki w ramach Programu Równać Szanse.

Łukasz Szczepańczyk będzie prowadził warsztat dla dorosłych: Projekt modelowy: Lokalna Telewizja Umiejętności oraz warsztat dla młodzieży: Czego można się nauczyć realizując projekt?

Łukasz Szczepańczyk - Prezes Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej,  absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestnik programu dla liderów z Polski organizowanego przez Departament Stanu USA, uczestnik programu dla menadżerów organizacji pozarządowych – PROMENGO, absolwent kierunków Stosunki Międzynarodowe i Prawo. Od 2008 r. działa aktywnie w sektorze pozarządowym. Od 2008 r. współpracuje z programem Równać Szanse. Tworzył, koordynował i współorganizował kilkadziesiąt projektów z zakresu polityki młodzieżowej. Od 2014 r. Latarnik Polski Cyfrowej, od 2014 r. Mobilny Doradca w programie Nowoczesnych Technologii. Trener z zakresu nowoczesnych technologii w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, tworzenia materiałów promocyjnych w formie video i prezentacji multimedialnych.

MAPKA