ZAPRASZAMY PO MŁODZIEŻOWE INSPIRACJE DO KIELC

W imieniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK oraz partnerów: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - patronat honorowy, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Zarządu Wojewódzkiego ZHP, Zarządu Wojewódzkiego OSP,  Centrum Kultury w Pińczowie oraz Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy serdecznie zapraszamy na regionalną konferencję programu “Równać Szanse” Młodzież czaruje, która odbędzie się:

20 maja 2019 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Pracujesz z młodzieżą? Mieszkasz na wsi lub w małym mieście? Masz pomysł jak sprawić, by młodzież z twojej miejscowości miała lepszy start w dorosłe życie? Brakuje ci umiejętności, by go zrealizować? A może szukasz środków na projekty realizowane przez młodzież? Jeżeli na co najmniej jedno z tym pytań odpowiadasz “tak”, program “Równać Szanse” jest dla ciebie!

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
KONTAKT
Alicja Stępień - koordynator Konferencji
tel.: 606 464 932, email: alagwa@op.pl
Stanisław Baska - prezes Fundacji SMK
tel.: 531 586 222, email: fundacjasmk@gmail.com
PARTNERZY

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - patronat honorowy

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Wojewódzka Biblioteka w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

Zarząd Wojewódzkiego ZHP

Zarząd Wojewódzkiego OSP

Centrum Kultury w Pińczowie

Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy

Odbiorcy konferencji?

Konferencja jest dla wszystkich tych, którzy mieszkają w małych miejscowościach i chcą działać z młodymi ludźmi. Konferencja organizowana jest z myślą o bibliotekach, ośrodkach kultury i organizacjach pozarządowych, a także grupach nieformalnych, które mają pomysły na projekty młodzieżowe, ale brakuje im środków lub umiejętności, by je realizować, oraz o tych, którzy chcieliby działać, ale szukają inspiracji.

Obecność na konferencji pozwoli ci:

  • zapoznać się z założeniami Programu Równać Szanse,
  • poznać najlepsze projekty oraz organizacje i instytucje wyróżniające się w realizacji Programu,
  • spotkać liderów społecznych działających z młodzieżą i dla młodzieży,
  • wziąć udział w dyskusji na temat możliwości rozwijania inicjatyw młodzieżowych w lokalnym środowisku,
  • dowiesz się więcej o tym z jakimi barierami spotykają się młodzi ludzie i jak można je zwalczać,
  • poznasz sposoby motywowania młodzieży i realizacji wspólnych inicjatyw,
  • zainspirujesz się do podjęcia działań dla młodzieży w twoim środowisku!
Podkarpacka Konferencja Równać Szanse - Rzeszów 2017
Liderzy o Programie
Równać Szanse
Uczestnicy o Programie
Równać Szanse

KTO WYGŁOSI WYKŁAD LUB POPROWADZI WARSZTATY? POCZYTAJCIE SAMI

Artur Łęga jest Kierownikiem Programu Równać Szanse i na konferencji przedstawi nam idee  Programu“Równać Szanse”

Artur Łęga - prawnik, pedagog, od 1992 roku pracuje w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Od 2001 roku koordynator Programu Równać Szanse Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wcześniej koordynator programów takich jak: Przedszkolaki krok I; Przedszkolaki krok II; Budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego w powiatach sępoleńskim i bartoszyckim; Dialog dla przyszłości. Ekspert wielu programów grantowych ze środków państwowych i prywatnych. Uczestnik wielu komisji i podkomisji opracowujących diagnozy potrzeb młodzieży w tym członek zespołu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przygotowującego Raport Młodzi 2011. Przez 9 lat nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

Podczas konferencji Stanisław Baska wystąpi z mową - Na jakie wsparcie można liczyć w Regionalnym Konkursie Grantowym „RS”?

Stanisław Baska – prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK, przedsiębiorca, trener, tutor, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju społecznego i gospodarczego,  inicjator partnerstw lokalnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 100 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 40 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 30 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji oraz animacji społecznej  lokalnej, podręczników dla osób bezrobotnych

 

Jacek Piwowarski jest prezesem Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej “Dolina Kacanki”. Nowoczesny sołtys prowadzący blog pt. „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kocanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania.

Paweł Walecki poprowadzi warsztat: Czy moja miejscowość daje mi przestrzeń do rozwoju?

Paweł Walecki – politolog, prawnik-specjalista prawa administracyjnego, społecznik, samorządowiec. Od 2014 roku pracuje w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, wcześniej pracował w Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Specjalista ds. realizacji projektów w Programie Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Absolwent Programu Liderzy PAFW oraz Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów Narodowej Agencji Młodzież w Działaniu. Członek-założyciel Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej w Stoczku Łukowskim. Koordynator projektów społecznych w różnych konkursach grantowych. Ekspert i oceniający kilku programów dotacyjnych finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych.

Mariusz Brelski poprowadzi warsztat: Współpraca lokalnych instytucji i organizacji na rzecz młodzieży.

Mariusz Brelski - politolog-specjalizacja  Samorząd i Polityka Lokalna. Trener Biznesu. Lektor języka norweskiego. Miłośnik języka, kultury i historii Królestwa Norwegii.  Absolwent Programu Liderzy PAFW . Koordynator  projektów  realizowanych z  Programu  „Równać Szanse” oraz projektów społecznych w różnych konkursach grantowych. Prezes Stowarzyszenia  Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała”. Animator  działań lokalnych na rzecz młodzieży i innych środowisk. Pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Kielcach.  Prowadzi działalność gospodarczą w sektorze szkoleniowym.

Łukasz Szczepańczyk - Prezes Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej,  absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, uczestnik programu dla liderów z Polski organizowanego przez Departament Stanu USA, uczestnik programu dla menadżerów organizacji pozarządowych – PROMENGO, absolwent kierunków Stosunki Międzynarodowe i Prawo. Od 2008 r. działa aktywnie w sektorze pozarządowym. Od 2008 r. współpracuje z programem Równać Szanse. Tworzył, koordynował i współorganizował kilkadziesiąt projektów z zakresu polityki młodzieżowej. Od 2014 r. Latarnik Polski Cyfrowej, od 2014 r. Mobilny Doradca w programie Nowoczesnych Technologii. Trener z zakresu nowoczesnych technologii w komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej, tworzenia materiałów promocyjnych w formie video i prezentacji multimedialnych.

 

MAPKA