Relacja z Gali Orderu Rzeki Wisły, która odbyła się w Sandomierzu 24.02.2018 roku.

Relacja przygotowana przez iTV Wisła