INFORMACJA PRASOWA .DOC

PROGRAM GALI .PDF

Logo Gali Orderu Rzeki Wisły
Logo Gali Orderu Rzeki Wisły

Zdjęcia do użytku dla mediów:

Spływ Baranów Sandomierski - Sandomierz Wisłą z okazji 11 listopada
Spływ Baranów Sandomierski - Sandomierz Wisłą z okazji 11 listopada
Chrzest łódki pychówki SMyK - Partnerstwa Napędzani Wisłą
Chrzest łódki pychówki SMyK - Partnerstwa Napędzani Wisłą
Dubas Sandomierka na tle Sandomierza fot. Jacek Marczewski
Dubas Sandomierka na tle Sandomierza fot. Jacek Marczewski
Tradycyjna Flota Wislana - Dookola Wody Festival Sandomierz fot Jacek Marczewski
Tradycyjna Flota Wislana - Dookola Wody Festival Sandomierz fot Jacek Marczewski