Akcja „eMKA” – czyli Młodzieżowe Kluby Aktywności pozwala na dofinansowywanie inicjatyw związanych z zagospodarowywaniem miejsc spotkań młodzieży (świetlice, pomieszczenia, kluby), które pozwalają na organizacje spotkań i własnych, niezależnych działań młodzieży. W ramach Programu dofinansowane są zarówno istniejące kluby eMKA jak i tworzenie zupełnie nowych klubów. Kluby eMKA powstają w takich miejscach jak: ośrodki kultury, domy ludowe, remizy OSP, szkoły. Dotychczas udało się wesprzeć ponad 15 miejsc „przyjaznych młodzieży”.