Pracownia Dobra Wspólnego jest inicjatywą dla alumnów programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Pracownia Dobra Wspólnego umożliwia rozwój oraz upowszechnianie współpracy społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, opartej na wspólnej odpowiedzialności. Oferta Pracowni Dobra Wspólnego jest skierowana do partnerów, którzy byli zaangażowani w przedsięwzięcia zrealizowane w ramach minionych edycji programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Pracownia jest platformą współpracy doświadczonych liderów działających na rzecz społeczności lokalnych oraz ekspertów. W konsekwencji powstaje Społeczność Animatorów, której celem jest promowanie nowoczesnego podejścia do dobra wspólnego, poprzez publikacje podsumowujące doświadczenia działań animacyjnych na rzecz dobra wspólnego oraz poprzez działania komunikacyjne związane z upowszechnianiem idei dobra wspólnego. Członkowie Społeczności Animatorów wzmacniają swoją wiedzę i kompetencje poprzez tworzenie i testowanie nowych metod i technik animacji, wymianę doświadczeń, zdobywanie nowych kontaktów. Pracownia Dobra Wspólnego składa się z trzech komponentów: Społeczności Animatorów, Warsztatu oraz Biblioteki.

Konkurs Grantowy „Animator Dobra Wspólnego” (Konkurs), jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Program). Konkurs jest jednym z elementów oferty dla alumnów programu – Pracowni Dobra Wspólnego (PDW). Celem Konkursu jest:

» wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce narzędzi animacji społeczności lokalnych,
» wsparcie innowacyjnych projektów edukacyjno-szkoleniowych,
» doskonalenie i rozpowszechnianie metody animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego.

[Źródło: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/pracownia-dobra-wspolnego/Regulamin Konkursu Animator Dobra Wspólnego]