10 lat Ośrodka Działaj Lokalnie

opublikowano w: Aktualności | 0
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od początku realizatorem Programu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerami w realizacji Programu jest sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, prowadząca zdecentralizowany konkurs grantowy.
 
Od 2012 roku  Fundacja Fundusz Lokalny SMK owocnie realizuje program na obszarze powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego a od 2019 r. także w powiecie niżańskim.

Wspieramy  projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aktywności społecznej i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W ramach Programu Działaj Lokalnie Fundacja Fundusz Lokalny SMK dotychczas przekazała poprzez udzielnie mikrodotacji organizacjom pozarządowym kwotę

552.621,00 zł.

5 marca mieliśmy przyjemność świętować tak ważną dla nas chwilę w gronie Partnerów Samorządowych, organizacji pozarządowych, liderów społecznych oraz wieloletnich „Przyjaciół Fundacji”.

Gala Inicjatyw Programu Działaj Lokalnie była okazją do wspomnień  inicjatyw i dobrych praktyk realizowanych na przestrzeni 10 lat. Spotkanie w Resztówce było okazją do podziękowania, co raz kolejny robimy:

Składamy Serdeczne podziękowania za 10 lat wsparcia i współpracy z Fundacją Fundusz Lokalny SMK:

 1. Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
 2. Programowi „Równać Szanse”
 3. Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
 4. Gminie Zaleszany
 5. Gminie Pysznica
 6. Gminie Baranów Sandomierski
 7. Narodowego Instytutu Wolności
 8. Publicznej Szkole Podstawowej Im. Rodziny Horodyńskich

Dziękujemy za 10 lat wiary w nasz potencjał oraz za cierpliwość i zrozumiałość niezbędną w codziennych relacjach:

 1. Arturowi Łędze (Równać Szanse)
 2. Radosławowi Jasińskiemu (PAFW)
 3. Pawłowi Łukasiakowi (ARFwP)
 4. Tomaszowi Schimankowi (ARFwP)
 5. Tomaszowi Bruskiemu (ARFwP)
 6. dr Zofii Sapijaszce (FEP)
 7. Beacie Biały
 8. Krzysztofowi Pitrze
 9. Wiesławowi Ordon
 10. Sebastianowi Nabrzeskiemu

Dziękujemy za pomoc w kształtowaniu otaczającej rzeczywistości w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2021:

 1. Inicjatywie Działaj Lokalnie – Nadwiślańskie
 2. Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Lokalnej Turbi „Pomocna Dłoń”
 3. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”
 4. Kole Gospodyń Wiejskich w Agatówce
 5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleszczanach
 6. Kole Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Dąbrowie Rzeczyckiej
 7. Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim
 8. Gminnemu Zespołowi Sportowemu San Kłyżów
 9. Stowarzyszeniu Entuzjastów Sportu i Rekreacji „PadelTurb”
 10. Grupie nieformalnej ,,Trzech Tenorów ze Zbydniowa’’
 11. Kole Gospodyń Wiejskich w Pysznicy Kobiety Kobietom
 12. Spółdzielni Socjalnej Łęgowianka
 13. Kole Gospodyń Wiejskich „Kłyżowianki”
 14. Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej
Fundacja Fundusz Lokalny SMK obchodzi 10 lecie swojej działalności, życząc sobie kolejnych tak aktywnych lat w wielu podejmowanych działaniach.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą 10 lat Ośrodka Działaj Lokalnie FFL SMK.
 

Krótka relacja zdjęć:

Dyplomy:
Podziękownia:

Podziel się informacją za pomocą: