Równać Szanse logo

 

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

 

 

O Programie „Równać Szanse”

Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości.

Istotą programu „Równać Szanse” są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie.

Chcemy pokazywać młodym ludziom, że umiejętności zdobyte w trakcie realizacji konkretnego projektu przydają się na całe życie niezależnie od tego, co robimy i z kim planujemy wspólne działania. To zysk w czystej postaci, który można sprowadzić do zrozumiałych dla wszystkich umiejętności człowieka działającego w otaczającym go świecie.

zobacz: www.rownacszanse.pl

 

Fundacja SMK jest partnerem lokalnym Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse na 4 województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie oraz lubelskie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

 

DOROTA STRONKOWSKA - doradca na teren woj. lubelskiego

Dorota  - od 10 lat związana z trzecim sektorem, koordynowała programy grantowe wspierające rozwój społeczności lokalnych w Polsce, pomagała przy tworzeniu partnerstw lokalnych, współpracowała przy wdrażaniu międzynarodowego programu dla funduszy lokalnych. W Akademii Rozwoju Filantropii pracowała jako koordynator programów Lokalne Partnerstwa PAFW i Wolontariat Rodzinny, współkoordynowała program Działaj Lokalnie. Współpracowała przy tworzeniu i testowaniu modelu regrantingu dla samorządów. Przez dwa lata związana z Fundacją Habitat for Humanity Poland, gdzie zajmowała się współpracą międzysektorową w zakresie mieszkalnictwa. Członkini komisji oceniających wnioski w ramach programów FIO i Równać Szanse. Od początku kibicuje Fundacji Fundusz Lokalny SMK, od 2018 także jako stała współpracowniczka, między innymi przy organizacji konferencji lubelskiej programu "Równać Szanse" w 2018 roku.

Kontakt:
e-mail:  rownacszanselublin@gmail.com
tel.: 602 780 301

ANIMATORZY - na teren woj. lubelskiego

MIROSŁAW TŁOMAK - doradca na teren woj.  małopolskiego

Mirek  w działaniach z NGO od 2010 r. Współpracę z Fundacją rozpocząłem w 2018 r. Absolwent KUL. Ukończone studia podyplomowe „Menedżer Sportu i Turystyki”, „Menedżer Ekonomii Społecznej”. Na co dzień pracuję jako księgowy oraz pomagam przy zakładaniu działalności gospodarczej.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej, członek Grupy Koordynującej Małopolskiej Sieci NGO.
Pomysłodawca imprez lokalnych: rajdów kajakowo-rowerowych, sprzątania rzek, marszy Nordic Walking, paszportu Ekomuzealnika Doliny Karpia.
Przez udział w licznych szkoleniach i warsztatach ciągle podnoszę swoje kwalifikacje i przekazuję zdobyta wiedzę innym członkom Stowarzyszeń.

Kontakt:
e-mail: micash@poczta.onet.pl
tel.: 602 104 071

ANIMATORZY - na teren woj.  małopolskiego

  • Joanna - tel: 662 108 637

JACEK PIWOWARSKI - doradca na teren woj. świętokrzyskiego

Jacek współpracę z Fundacja rozpoczął już 2013 r. będąc członkiem zespołu inicjującego Festiwal Miasto Młodych Artystów. W kolejnych latach Jacek systematycznie wspomagał aktywność Fundacji uczestnicząc w wielu jej akcjach i działaniach jak np. animator młodzieżowej aktywności, współpartner w kampanii „Jeden może dużo”,  pomysłodawca materiałów promocyjnych. Prywatnie Jacek jest „sołtys z blogiem” sołectwa Wiązownica-Kolonia, radnym Rady Miejskiej w Staszowie i prezesem Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”. Absolwent Programu Liderzy PAFW, interesuje się nowymi technologiami pomagając  jako Mobilny Doradca ICT. Na co dzień robi to co lubi - spotyka się z ludźmi, wspiera i inicjuje lokalne działania.

Kontakt:
e-mail: jacekpiwowarski@onet.pl
tel.: 516 788 118

EDYTA SALNIKOW - doradca na teren woj. podkarpackiego

Edyta - animator w działaniu. Człowiek wielu projektów i wielu organizacji. Psycholog, badacz i działacz społeczny. Praktyk z zakresu animacji środowiska lokalnego, pisania i realizacji projektów mających na celu aktywizację lokalnych społeczności, ewaluator działań społecznych i obywatelskich. Projekty jakie współtworzy to m.in.: Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, Program „Działaj Lokalnie”, Fundacja Przestrzeń Lokalna i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy.  Z Fundacją SMK współpracuje od 2012 r., w ramach Programu „Równać Szanse” od 2017 r.

W życiu kieruje się zasadą: „Kto chce ten szuka sposobów, kto nie chce ten szuka powodów!” Nieustannie szuka sposobów na realizację swojego życiowego motta:  Zapraszać do wspólnej podróży: odważnej, inspirującej, prowadzącej do odkrycia i spełnienia - do życia pełnią siebie!

Kontakt:
e-mail: edyta.salnikow@gmail.com
tel.: 667 048 313

ANIMATORZY - na teren woj. podkarpackiego

  • Justyna Jacek: powiat rzeszowski, strzyżowski, brzozowski, krośnieński, justynajacekk@gmail.com, tel: 668 948 983,
  • Elwira Karbarz: powiat niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, el.tom.karbarz@gmail.com,
  • Lucyna Sobańska: powiat bieszczadzki, leski i sanocki, l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl, tel: 881 537 554,
  • Damian Zakrzewski: powiat niżański, stalowowolski, leżajski, przeworski, zakrzewskidamian@gmail.com, tel: 790 688 622,
  • Edyta Salnikow: wszystkie pozostałe powiaty, edyta.salnikow@gmail.com, tel: 667 048 313.

STANISŁAW BASKA - doradca na teren woj. podkarpackiego

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, trener, moderator warsztatów i spotkań z zakresu rozwoju gospodarczego, rynku pracy,  inicjatyw młodzieżowych i społecznych.  Członek organizacji młodzieżowych i stowarzyszeń rozwoju lokalnego. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: planowanie i zarządzanie projektem, planowanie strategiczne, rynek pracy, komunikacja i partycypacja społeczna, partnerstwa lokalne, aktywizacja społeczności lokalnych i młodzieży. W dotychczasowe doświadczenie zawodowe to: ponad 50 opracowanych projektów i wniosków aplikacyjnych, koordynacja ponad 20 projektów finansowanych ze środków krajowych, programów Unii Europejskiej i programów amerykańskich, koordynowanie prac nad 20 strategiami gmin, powiatów i regionów, publikacje z zakresu planowania i zarządzania projektem, komunikacji i partycypacji społecznej, podręczników dla osób bezrobotnych. Od 2001 r. prowadzę własną firmę: doradzam, szkolę a od 2010 r. również udzielam noclegów w Gościńcu Koćmierzów J . W chwilach wolnych wspieram liderów społecznych i samorządowych w różny sposób. W Fundacji odpowiada za: koordynowanie pracy, nadzór nad programami Fundacji, współpracę z Radą Fundacji i komisjami konkursowymi,  zarządzanie biurem Fundacji (rekrutacja i nadzór nad pracą zatrudnianego personelu).

Kontakt:
e-mail: stachbas@poczta.onet.pl
tel.: 607 560 016

 

INSPIRACJE - FILMY

 

Artystyczne przystanki w gminie Radoszyce

Emocje po konferencji w Rzeszowie - przedstawia grupa z Gorzyc "Na Skrzyżowaniu Marzeń"

Relacja z konferencji Programu Równać Szanse 2017 - wykonanie grypy "Na Skrzyżowaniu Marzeń" z Gorzyc

Wywiad z koordynatorką projektu z 2016 roku p. Zofią Sudoł - Prezes Stowarzyszenia Poręba w Nowej Dębie

Relacja z konferencji Programu Równać Szanse - Rzeszów 2017

Wywiad z koordynatorem programu Równać Szanse p. Arturem Łęgą

Wywiady z uczestnikami projektów Równać Szanse 2017 - co zrobili, czy było warto? Popatrzcie, posłuchajcie 

Teledysk powstały podczas reailzacji projektu w ramach Równać Szanse - Jesioł

Projekt z Koprzywnicy 2016 - taniec ognia

REGIONALNY PARTNER

Regionalnym Partnerem programu jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK. Współpraca z PFDiM dotyczy województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego. Rola Fundacji, poza zainteresowaniem konkursem jak największej grupy młodzieży i ich liderów jest przede wszystkim pomoc w przygotowaniu aplikacji konkursowej. Realizujemy to poprzez pomoc doradczą i informacyjną udzielaną telefonicznie ale również możemy zorganizować spotkania informacyjne, szkolenia z projektów młodzieżowych oraz doradztwo bezpośrednio w Państwa społeczności czy instytucji.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK LOGO

REALIZATOR 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jest realizatorem programu Równać Szanse.

Więcej o Fundacji: http://www.pcyf.org.pl

FUNDATOR

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została utworzona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP). W 2000 roku Fundacja otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową i jest fundatorem Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse.

Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie: www.pafw.pl