Celem inicjatywy „Pod wspólną banderą”, a następnie „Napędzanych Wisłą”, jest zbudowanie nowego partnerstwa skupionego wokół Fundacji, ukierunkowanego na promocję rzeki Wisły – jej zasobów, ochrony przyrodniczej doliny Wisły i promocji regionu poprzez włączenie do inicjatyw lokalnych wydarzeń realizowanych na Wiśle lub w jej pobliżu ale również objęcie metodami partnerstwa nowe środowiska i grupy, które nie realizują działań w szerszych partnerstwach i porozumieniach.

Więcej o inicjatywie:

Celem inicjatywy „Pod wspólną banderą” jest zbudowanie nowego partnerstwa skupionego wokół Fundacji, ukierunkowanego na promocję rzeki Wisły – jej zasobów, ochrony przyrodniczej doliny Wisły i promocji regionu poprzez włączenie do inicjatyw lokalnych wydarzeń realizowanych na Wiśle lub w jej pobliżu ale również objęcie metodami partnerstwa nowe środowiska i grupy, które nie realizują działań w szerszych partnerstwach i porozumieniach.

Realizacja inicjatywy:

 1. zebranie deklaracji uczestnictwa w partnerstwie „Pod wspólna banderą” wraz z deklaracją zasobów i działań jakie partner zamierza oddać do dyspozycji partnerstwa;
 2. określenie wspólnych ram nowych inicjatyw oraz katalogu działań jakie podejmują partnerzy w ramach własnej aktywności dotyczących Wisły;
 3. określenie wiodących, stałych inicjatyw za które odpowiedzialne będzie partnerstwo (takie „okręty flagowe” partnerstwa);
 4. wypracowanie założeń strategii promocyjnej (loga, hasła, narzędzia promocji, oznakowanie tradycyjnej łodzi wiślanej zbudowanej w celu promocji  partnerstwa np. bandera, flaga, etc);
 5. zorganizowanie w ramach dofinansowanej inicjatywy min. 3 wspólne  wydarzenia – wstępnie są to:
 • sprzątanie Wisły (koniec kwietnia jako otwarcie sezonu wodnego),
 • spływ „3 Korony: Kraków – Sandomierz – Warszawa” – kontynuacja inicjatywy „Z Wisła za pan brat”),
 • udział partnerów w innych wiślanych wydarzeniach organizowanych przez organizację z innego regionu Polski.
 1. czynnie włączenie się w obchody Roku Rzeki Wisła (uchwałą Sejmu rok 2017 jest Rokiem Rzeki Wisły)
 2. podsumowanie działań – określenie słabych i mocnych stron budowanego partnerstwa oraz ustalenie planu działania na 2018 r.

Uczestnicy i odbiorcy:

 • osoby fizyczne (wędkarze, ekolodzy, historycy, regionaliści)
 • instytucje takie jak: samorządy gminne, ośrodki kultury, centra turystyczne,
 • organizacje pozarządowe.

Działania podejmowane przez te podmioty w ramach partnerstwa będą miały charakter publiczny, z których skorzystać będą mogli:

 • mieszkańcy (aktywny wypoczynek, edukacja w zakresie bezpiecznego wypoczynku na wodzie);
 • młodzież – promocja postaw ekologicznych i aktywnego wypoczynku oraz prowadzenie warsztatów survivalowych;
 • instytucje odpowiadające za bezpieczeństwo związane z Wisłą (np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowa Straż Pożarna, samorządy)
 • turyści przebywający w regionie;
 • wodniacy podróżujący Wisłą.

Marek – lider grupy Napędzanych Wisłą

 

Kontakt:

e-mail:

tel.:

Zapraszamy do filmu o Napędzanych Wisłą!

Skąd się wziął pomysł, od czego się zaczęło, ile osób i łodzi jest aktualnie?