Festiwal to przestrzeń stworzona przez Fundację dla młodych, uzdolnionych artystów z regionu powiatów sandomierskiego, tarnobrzeskiego oraz stalowowolskiego. W ramach Festiwalu artyści w wieku 13 – 15 lat mogą zaprezentować się w następujących obszarach: literatura, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, fotografia, film.

Festiwal ma kilka celów. Pierwszym – stanowiącym jego istotę – jest przegląd twórczości artystycznej młodzieży i odkrywanie nowych osobowości artystycznych. Drugim – równie ważnym – jest umożliwienie młodym artystom zaprezentowania własnej twórczości przed szerszą publicznością i pomoc w rozwijaniu tej twórczości. To wszystko służy jednocześnie popularyzacji kultury wśród społeczności. Młodzi artyści mają szansę na otrzymanie grantów rozwojowych i stypendiów artystycznych mogą również liczyć na fachowe wsparcie warsztatowe.

W ramach dwóch poprzednich edycji Festiwalu zostało dotychczas przyznane 7 stypendiów artystycznych i 17 grantów rozwojowych w łącznej kwocie 37 tys. złotych. W siedmiu scenach artystycznych zaprezentowało się około 400 młodych osób. W Festiwal zaangażowało się 60 partnerów w tym stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, ośrodki noclegowe oraz ogólnokrajowe instytucje: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Program Stypendialny Agrafka.

Młodzi artyści startujący w Festiwalu ubiegają się o co najmniej siedem grantów rozwojowych (1 000,00 zł. każdy) oraz co najmniej trzy stypendia artystyczne (min. 2,5-3,5 tys. zł. każde)