Konkurs Grantowy „Animator Dobra Wspólnego” (Konkurs), jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (Program). Konkurs jest jednym z elementów oferty dla alumnów programu – Pracowni Dobra Wspólnego (PDW). Celem Konkursu jest:

» wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce narzędzi animacji społeczności lokalnych,
» wsparcie innowacyjnych projektów edukacyjno-szkoleniowych,
» doskonalenie i rozpowszechnianie metody animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego.

Źródło Regulamin Konkursu: Regulamin Konkursu Animator Dobra Wspólnego