Młodzi_Gniewni

Dla lokalnej młodzieży

W ramach programu Młodzi Gniewni chcemy zaoferować lokalnej młodzieży możliwości rozwoju, realizacji swoich pasji, hobby, społecznych inicjatyw. Naszymi celami operacyjnymi programu są m.in.: granty rozwojowe dla liderów młodzieżowych i pracowników młodzieżowych, rozwijanie, kreowanie i promowanie najlepszych organizacji młodzieżowych takich jak: samorządy uczniowskie i młodzieżowe rady gmin, włączanie do Partnerstwa nowych instytucji i osób.

W RAMACH PROGRAMU MŁODZI GNIEWNI REALIZUJEMY: