Wstęp

Dziennik aktywności to „motywator” dla osób współpracujących z Fundacją. Przedstawiamy zbiór działań jakie towarzyszą programowi Działaj Lokalnie. Przy okazji prezentujemy pozostałe programy Fundacji, z których warto korzystać, w sposób bardziej lub mniej czynny! Współpracując zdobywacie doświadczenie które przekłada się na punkty, które znowu przekładają się na nagrodę dla Waszej organizacji! Nagrodę można przeznaczyć na: kontynuację inicjatywy, lokalne stypendium dla wolontariusza współpracującego z Wami, kampanię 1% (jeśli zostanie uruchomiona w Waszym środowisku) lub bon na poradę prawną (lub inną) dla Waszej organizacji bądź grupy nieformalnej. Punkty można zbierać ze wszystkich aktywności bądź wybrać sobie jedną w której czujecie się dobrze. Są one oznaczone kolorami. Kolory natomiast odpowiadają poszczególnym kategoriom konkursowym.

Kolor czerwony – punkty zbierane w ramach konkursu „Świetna promocja” są to aktywności związane z promowaniem inicjatywy.

Kolor zielony – konkurs „Rzetelny realizator” są to punkty za terminowe składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych dobrą komunikację z ODL FFL SMK.

Kolor niebieski „Aktywna organizacja” – to aktywności związane z włączaniem się w inne wydarzenia i ofertę Fundacji SMK oraz innych fundacji czy stowarzyszeń w lokalnym środowisku.

Regulamin

 1. Dziennik Aktywności zwany dalej „konkursem” jest zorganizowany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK z siedzibą Zbydniów, ul. Sandomierska 210 Zaleszany, 37-416.
 2. Punkty można zdobywać za aktywności opisane w niniejszym „Dzienniku Aktywności”. Punkty podzielone są na trzy grupy, odpowiadające trzem konkursom w ramach fundacyjnego programu Lokalne Inicjatywy.
 3. Kolor czerwony – punkty zbierane w ramach konkursu – „Świetna promocja”, zielony –  „Rzetelny realizator” , niebieski – „Aktywna organizacja”.
 4. Udział w akcji jest dobrowolny oraz rozpoczyna się z dniem wysłania potwierdzenia realizacji danego zadania z Dziennika Aktywności (zadania i punkty wypisane poniżej).
 5. Forma potwierdzenia realizacji zadania/aktywności to m.in.: lista obecności na danym wydarzeniu, zdjęcia, filmy, e-maile, PrtSc (zrzuty ekranu), oświadczenia i inne uzgodnione z FFL SMK.
 6. Jedyną możliwością otrzymania punktów jest przesłanie na adres fundacjasmk@gmail.com dowodu (zgodnie z pkt. 5) zrealizowania zadania i leży w obowiązku osoby realizującej projekt. Dobrą praktyką i jest w treści e-maila powołać się na konkretny numer porządkowy przypisany każdemu z zadań. Od każdej reguły są wyjątki, w poszczególnych przypadkach FFL SMK na podstawie swoich zapisów przyznaje punkty, wyjątki zostały opisane w tabeli pn. „ZADANIA I PUNKTACJA DZIENNIKA AKTYWNOŚCI 2018”.
 7. Fundacja odpowiedzialna jest za prowadzenie rejestru zdobytych punktów, który będzie wysyłany e-mailowo do Realizatorów, na bieżąco w celu poinformowania o aktualnej punktacji.
 8. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie akcji „Dziennik Aktywności” odbędzie się na Gali Lokalne Inicjatywy.
 9. Akcja „Dziennik Aktywności” zostanie podsumowana w 3 kategoriach konkursowych: „Świetna promocja”, „Rzetelny realizator” , „Aktywna organizacja”. Z każdej z kategorii nagrodzimy organizację/grupę nieformalną/ Inicjatywę Działaj Lokalnie z największą liczbą punktów.
 10. NAGRODY – w konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda w ramach każdej z kategorii za największą liczbę punktów. Nagrodami są bony w wysokości 500,00 na wydatki związane z rozwojem swojej organizacji lub kontynuacji inicjatywy zapoczątkowanej programem „Działaj Lokalnie”. Planowane są również nagrody pocieszenia – użyteczny sprzęt, materiały oraz bezpłatne doradztwo świadczone przez wolontariuszy Fundacji.
 11. Oprócz nagród w poszczególnych kategoriach organizacja, która w sumie zdobyła najwięcej punktów otrzyma tytuł „SuperRealizator”. „SuperRealizator” otrzyma również nagrodę finansową jaką jest bon w wysokości 1000,00 na wydatki związane z rozwojem swojej organizacji lub kontynuacji inicjatywy zapoczątkowanej programem „Działaj Lokalnie”.
 12. FFL SMK zastrzega prawo do interpretacji i zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku gdy jedna organizacja zdobędzie największą liczbę punktów w więcej niż jednej kategorii konkursowej.
 13. Jedna organizacja/ grupa nieformalna/ Inicjatywa Działaj Lokalnie ma prawo do otrzymania jednej nagrody.

Dziennik Aktywności 2018

“Opowiedz o Swojej Miejscowości” to konkurs skierowany do realizatorów projektów w ramach programu Działaj Lokalnie. Celem konkursu jest promowanie ludzi, działań i inicjatyw jako dobrych przykładów działań społecznych. Przybliżmy i pokażmy innym jak zmieniamy otoczenie wokół nas.

Zasady są proste:

1. do wyznaczonego terminu przez Fundacja SMK czekamy na:

– formularz zgłoszeniowy,

– prezentacje multimedialne pokazujące działania jakie zostały zrealizowane w ramach programu Działaj Lokalnie,

– oraz wizytówkę miejscowości – tzn. przedstawienie swojej miejscowości w formie graficznej

Wybór należy do Was. Sami zdecydujcie czy wolicie przygotować tekst ze zdjęciami (sam opis nie będzie oceniany), nagrać film, zrobić fotoreportaż, prezentacje multimedialne, czy może połączyć wszystkie narzędzia w jeden spójny materiał.

Co oceniamy? 

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z Was może pochwalić się czymś innym. Projekty zawierały różne cele realizacji, dlatego głównym czynnikiem, na podstawie którego wyłonieni zostaną zwycięzcy będzie forma, sposób prezentacji a także to, jak wiele trudu musieliście włożyć, aby zebrać materiały. W ocenie materiałów oceniana będzie nie tylko wartość merytoryczna ale i techniczna:

1.       film: nie dłuższy niż 7 min. i zamieszczony na portalu społecznościowym (np. Youtube),

2.       prezentacja multimedialna składająca się minimum z 20 slajdów,

Warto jednak pamiętać, iż zwycięzcą będzie każdy. “Opowieść o Waszej miejscowości” stanowić będzie doskonałą promocje Waszych działań i zachęci innych do inicjatywy.

Zachęcamy Was gorąco do wzięcia udziału. Na laureatów dodatkowo czekają atrakcyjne nagrody finansowe i specjalna nagroda główna.

PRZYKŁADY NADESŁANYCH FILMÓW:

Przedstawiamy nadesłane prace do konkursu fundacji “Opowiedz o swojej miejscowości” – lokalnego etapu konkursu “Opowiedz…” programu Działaj Lokalnie 2015

1 miejsce – filmik grupy nieformalnej “Coolturalni”

 

Filmik o projekcie grupy nieformalnej “Coolturalni” nagrany wraz z realizatorami w ramach nagrody 2015

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim. Prace do konkursu mogą mieć formę reportażu multimedialnego lub krótkiego filmu (do 2,5 minuty).

Kryteria, którymi będzie kierowała się komisja selekcyjna na etapie ogólnopolskim Konkursu:

 • Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
 • Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu). Dodatkowo Komisja zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych punktów za innowacyjność formy prac.
 • Przejrzystość i oryginalność prac – Komisja oceni czy treść pracy została przemyślana i zastosowano w niej oryginalne rozwiązania.
 • Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; Komisja będzie zwracać szczególną uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
 • Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu – jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

Źródło i więcej informacji: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/

Wizytówki miejscowości – konkurs Ośrodka Działaj Lokalnie

Wizytówki miejscowości: