O co chodzi?

Dziennik aktywności to „motywator” dla osób współpracujących z Fundacją. Przedstawiamy zbiór działań jakie towarzyszą programowi Działaj Lokalnie. Przy okazji prezentujemy pozostałe programy Fundacji, z których możecie korzystać, w sposób bardziej lub mniej czynny! Współpracując zdobywacie doświadczenie które przekłada się na punkty, które znowu przekładają się na nagrodę dla Waszej organizacji!

Nagrody

Nagrodę można przeznaczyć na: kontynuację inicjatywy, lokalne stypendium dla wolontariusza współpracującego z Wami, kampanię 1% jaka zostanie uruchomiona w Waszym środowisku lub bon na poradę prawną (lub inną) dla Waszej organizacji bądź grupy nieformalnej. Wartość nagordy wynosi 500 zł za pierwsze miejsce w każdej z 3 kategorii konkursowych.

Zbieraj punkty

Punkty można zbierać ze wszystkich aktywności bądź wybrać sobie jedną w której czujecie się dobrze. Są one oznaczone kolorami. Kolory natomiast odpowiadają konkursom. Kolor czerwony punkty zbierane w ramach konkursu „Świetna promocja” są to aktywności związane z promowaniem inicjatywy, kolor zielony – konkurs „Rzetelny realizator” są to punkty za terminowe składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych dobrą komunikację z ODL FFL SMK , kolor niebieski „Aktywna organizacja” to aktywności związane z włączaniem się w inne wydarzenia i ofertę Fundacji SMK oraz innych fundacji czy stowarzyszeń w swoim środowisku.

Zasady:

 1. Dziennik Aktywności – FFL SMK przekazuje bezpośrednio osobom współpracującym z Fundacją (np. koordynator, szef grupy nieformalnej, prezes organizacji), które stają się osobami uprawnionymi do zdobywania punktów.
 2. Punkty można zdobywać za aktywności opisane w niniejszym „Dzienniku Aktywności”. Punkty podzielone są na trzy grupy, odpowiadające trzem konkursom w ramach Lokalnych Inicjatyw.
 3. Kolor czerwony punkty zbierane w ramach konkursu – „Świetna promocja”, zielony – „Rzetelny realizator” , niebieski – „Aktywna organizacja”.
 4. Udział w akcji jest dobrowolny oraz rozpoczyna się z dniem uczestnictwa w dowolnej aktywności.
 5. Forma potwierdzenia aktywności to lista obecności na danym wydarzeniu, zdjęcia, filmy, e-maile lub inne wysłane na adres email: fundacjasmk@gmail.com do dwóch dni po zrealizowanej aktywności i leży w obowiązku osoby realizującej projekt.
 6. Fundacja odpowiedzialna jest za prowadzenie rejestru zdobytych punktów, który jest ogólnie dostępny oraz umieszczony na stronie internetowej Fundacji.
 7. Rozstrzygnięcie oraz podsumowanie akcji „Dziennik Aktywności” odbędzie się na Gali Lokalne Inicjatywy.
 8. Akcja „Dziennik Aktywności” zostanie podsumowana w 3 kategoriach konkursowych: „Świetna promocja”, „Rzetelny realizator” , „Aktywna organizacja”.

„Opowiedz o Swojej Miejscowości” to konkurs skierowany do realizatorów projektów w ramach programu Działaj Lokalnie. Celem konkursu jest promowanie ludzi, działań i inicjatyw jako dobrych przykładów działań społecznych. Przybliżmy i pokażmy innym jak zmieniamy otoczenie wokół nas.

Zasady są proste:

1. do wyznaczonego terminu przez Fundacja SMK czekamy na:

– formularz zgłoszeniowy,

– prezentacje multimedialne pokazujące działania jakie zostały zrealizowane w ramach programu Działaj Lokalnie,

– oraz wizytówkę miejscowości – tzn. przedstawienie swojej miejscowości w formie graficznej

Wybór należy do Was. Sami zdecydujcie czy wolicie przygotować tekst ze zdjęciami (sam opis nie będzie oceniany), nagrać film, zrobić fotoreportaż, prezentacje multimedialne, czy może połączyć wszystkie narzędzia w jeden spójny materiał.

Co oceniamy? 

Zdajemy sobie sprawę, że każdy z Was może pochwalić się czymś innym. Projekty zawierały różne cele realizacji, dlatego głównym czynnikiem, na podstawie którego wyłonieni zostaną zwycięzcy będzie forma, sposób prezentacji a także to, jak wiele trudu musieliście włożyć, aby zebrać materiały. W ocenie materiałów oceniana będzie nie tylko wartość merytoryczna ale i techniczna:

1.       film: nie dłuższy niż 7 min. i zamieszczony na portalu społecznościowym (np. Youtube),

2.       prezentacja multimedialna składająca się minimum z 20 slajdów,

Warto jednak pamiętać, iż zwycięzcą będzie każdy. „Opowieść o Waszej miejscowości” stanowić będzie doskonałą promocje Waszych działań i zachęci innych do inicjatywy.

Zachęcamy Was gorąco do wzięcia udziału. Na laureatów dodatkowo czekają atrakcyjne nagrody finansowe i specjalna nagroda główna.

PRZYKŁADY NADESŁANYCH FILMÓW:

Przedstawiamy nadesłane prace do konkursu fundacji „Opowiedz o swojej miejscowości” – lokalnego etapu konkursu „Opowiedz…” programu Działaj Lokalnie 2015

1 miejsce – filmik grupy nieformalnej „Coolturalni”

 

Filmik o projekcie grupy nieformalnej „Coolturalni” nagrany wraz z realizatorami w ramach nagrody 2015

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim. Prace do konkursu mogą mieć formę reportażu multimedialnego lub krótkiego filmu (do 2,5 minuty).

Kryteria, którymi będzie kierowała się komisja selekcyjna na etapie ogólnopolskim Konkursu:

 • Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
 • Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu). Dodatkowo Komisja zastrzega sobie możliwość przyznawania dodatkowych punktów za innowacyjność formy prac.
 • Przejrzystość i oryginalność prac – Komisja oceni czy treść pracy została przemyślana i zastosowano w niej oryginalne rozwiązania.
 • Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; Komisja będzie zwracać szczególną uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
 • Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu – jak praca koresponduje z tradycją swojego gatunku, w jaki sposób korzysta z nowoczesnych rozwiązań artystycznych, czy zastosowane środki są odpowiednie do przekazywanej treści.

Źródło i więcej informacji: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/opowiedz/

Wizytówki miejscowości – konkurs Ośrodka Działaj Lokalnie

Wizytówki miejscowości: