Konkurs fotograficzny „Wisła 2018”

Ogłaszamy i zapraszamy do konkursu fotograficznego "Wisła 2018". Konkurs skierowany jest do:

  • Członków partnerstwa „Napędzani Wisłą” i dotyczy zdjęć wykonanych w czasie tegorocznych akcji partnerstwa oraz innych wykonanych w czasie samodzielnych działań na Wiśle i Sanie w bieżącym roku, przy czym za członka partnerstwa uważa się osobę / instytucję, która na dzień złożenia prac konkursowych przesłała deklarację członkostwa;
  • Osób (instytucji i organizacji) współpracujących przy realizacji inicjatyw partnerstwa „Napędzani Wisłą” i dotyczy zdjęć wykonanych w czasie realizacji akcji partnerstwa „Napędzani Wisłą” .

Więcej szczegółów, terminy, sposób wyboru prac oraz informacja o nagrodach w REGULAMINIE - Regulamin konkursu fotograficznego Wisła 2018

Zapraszamy!

Konkurs fotograficzny „Wisła 2017”

Zapraszamy do konkursu fotograficznego Wisła 2017. Brałeś udział w akcji zorganizowanej razem z nami? A może sam zorganizowałeś akcję na naszej Królowej Rzek – Wiśle? Wyślij do nas od 3 do 10 zdjęć związanych z działaniami wiślanymi i weź udział w konkursie.Termin złożenia prac upływa 30 listopada 2017 r.

Więcej informacji w REGULAMINIE

Zapraszamy eko-pasjonatów – konkurs

Fundacja Fundusz Lokalny SMK zaprasza lokalne instytucje (szkoły, ośrodki kultury, etc) oraz organizacje (stowarzyszenia, fundacje) do współpracy przy organizacji 3 Wyprawy Wiślanej 2018 (WW2018). Nie czekaj – już dziś można zgłaszać młode osoby w  wieku 13-25 lat do udziału w przyszłorocznej wyprawie. Fundacja i partnerzy inicjatywy „Napędzani Wisłą” ufundują koszt wyprawy dla 3 młodych osób, które:

  1. wykażą się swoimi pasjami ekologicznymi, np. działają w organizacjach przyjaznych dla środowiska, osiągnęli sukcesy na konkursach czy olimpiadach przyrodniczych, ekologicznych, etc;
  2. mieszkają na terenie powiatu sandomierskiego, tarnobrzeskiego lub stalowowolskiego i są uczniami lub studentami;
  3. mają rekomendację od min 1 instytucji lub organizacji o współpracy z nimi w zakresie objętym konkursem.

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem ponieważ nabór zamykamy na 20 osobach spośród których  na podstawie rozmów o WW2018 i zgłoszenia wyłonimy 3 osoby które wezmą udział w wyprawie wiślanej. Zgłoszenia należy przekazać  pocztą mailową: fundacjasmk@gmail.com. W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe oraz informacje zawarte w punktach 1-3 zaproszenia.

Opracował
Stanisław Baska