Konkursy „Lokalne Inicjatywy 2016”

„Najlepiej wypromowana aktywność obywatelska programu DL i FIO-AAO” - oceniać będziemy nie tylko formę promocji ale jej cele, sposób dotarcia i efekty podejmowanych działań promujących daną inicjatywę z nagrodą główną 500 PLN

„Najlepiej zrealizowane inicjatywy programu DL i FIO-AAO w 2016 r.” - konkurs dotyczyć będzie tylko tegorocznych inicjatyw i poza oceną merytoryczną działań pod uwagę weźmiemy również umiejętność grupy inicjatywnej do działań zgodnych z umową i regulaminem; dla najlepszych czeka nagroda 500 PLN

„Najlepszy młodzieżowy wolontariusz inicjatyw programu DL i FIO-AAO” - to konkurs, w którym nasi partnerzy będą mogli podziękować młodym wolontariuszom współpracującym na co dzień z ich organizacjami. Dla wolontariuszy czekają „stypendia obywatelskie” w kwocie 1.000,00 PLN

„Najlepsza Kontynuacja programu Działaj Lokalnie [DL] i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli [FIO-AAO]” - wybierzemy inicjatywę, która pozwoliła na kontynuację działań albo realizacja inicjatywy uwolniła „nową społeczną energię i dokonała dobrej zmiany” z nagrodą główną 1 tys. PLN oraz dwie nagrody o wartości 250 PLN każda.