Formularz wniosku, regulamin i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl