PARTNERZY .JPG

INFORMACJA PRASOWA .DOC

PROGRAM GALI .PDF

Logo Gali Orderu Rzeki Wisły
Logo Gali Orderu Rzeki Wisły
Zbigniew Gąsowski
Zbigniew Gąsowski
Zbigniew Gąsowski
Zbigniew Gąsowski

Zdjęcia do użytku dla mediów:

Spływ Baranów Sandomierski - Sandomierz Wisłą z okazji 11 listopada
Spływ Baranów Sandomierski - Sandomierz Wisłą z okazji 11 listopada
Chrzest łódki pychówki SMyK - Partnerstwa Napędzani Wisłą
Chrzest łódki pychówki SMyK - Partnerstwa Napędzani Wisłą
Dubas Sandomierka na tle Sandomierza fot. Jacek Marczewski
Dubas Sandomierka na tle Sandomierza fot. Jacek Marczewski
Tradycyjna Flota Wislana - Dookola Wody Festival Sandomierz fot Jacek Marczewski
Tradycyjna Flota Wislana - Dookola Wody Festival Sandomierz fot Jacek Marczewski