Program Równać Szanse

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Źródło: http://rownacszanse.pl/o-programie

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży jest realizatorem programu Równać Szanse.
Więcej o Fundacji: http://www.pcyf.org.pl

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Szczegółowe informacje o działalności programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dostępne są na stronie www.pafw.pl