Powiat Stalowowolski

Powiat stalowowolski jako jednostka administracyjna nie ma długiej przeszłości. Zresztą nie może jej mieć, skoro jego siedziba – Stalowa Wola, to miasto którego budowa ruszyła w 1937 roku, w ramach realizacji planu Centralnego Okręgu Przemysłowego. Miasto liczy więc obecnie 70 lat, a stworzony wokół niego powiat – w dzisiejszym kształcie – powstał w 1999 r.

Ale znacznie dłuższą historią legitymują się inne z wchodzących obecnie w skład powiatu miejscowości, na przykład lokowane w XVI wieku na prawach miejskich Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Mniej więcej z tego okresu pochodzą też pierwsze wzmianki o wiosce Pysznica, która początkowo funkcjonowała pod nazwą Wola Pysznicka. Jeszcze starsze są m.in. wsie Przyszów, Żabno i Turbia, o których informacje znajdują się już w XIII-wiecznych źródłach.

[Źródło: http://www.baranowsandomierski.pl/o-gminie/]

Cel współpracy:

Ukierunkowanie aktywności organizacji społecznych i grup nieformalnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, gdzie podstawą będą cele i zadania opisane w powiatowym Programie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim (opis poniżej);

 

Czas realizacji:

01.06.2016 - 30.09.2015

 

Planowane wskaźniki zadania podane w ofercie:

 1. Upowszechnienie i promocja powiatowego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim;
 2. Upowszechnienie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży związanych z wypoczynkiem, sportem i rekreacją, bezpiecznym korzystaniem z dróg publicznych oraz innym, lokalnie (gminnie) zdefiniowanym obszarem zagrożenia;
 3. Udzielenie wsparcia finansowego, doradczego i informacyjnego ww. grupom, tak aby w efekcie:
  1. były przeprowadzone 5 szkolenia;
  2. zostały zrealizowane łącznie 5 inicjatyw w obszarze opisanym wyżej,
  3. wsparcie finansowe na ww. obszary i grupy wyniesie łącznie 10.000,00 PLN;
 4. Realizowanie inicjatyw w zakresie ww. na terenie min. jednej z gmin powiatu stalowowolskiego oraz zaprezentowanie lokalnej aktywności w czasie pikniku „Weekend dla zdrowia” – imprezy współorganizowanej przez Powiat Stalowowolski;
 5. Zebranie materiałów, informacji, opisów w formie tradycyjnej i multimedialnej i upowszechnione ich poprzez zamieszczenie na portalach Fundacji i organizacji współpracujących z Fundacja;

Osiągnięte wskaźniki zadania:

 1. W trakcie szkoleń i spotkań informacyjnych zostały przekazane informacje o realizowanym przez Powiat Programie tak aby wnioskujące organizacje uwzględniały w swoich inicjatywach cele i zakładane działania. Pogram został przekazany do organizacji;
 2. Fundacja w czasie pikniku ”Weekendu dla Zdrowia” zorganizowała konkurs dla rodzin z wiedzy o Fundacji Fundusz Lokalny SMK i Powiecie Stalowowolskim. Elementem konkursu był konkurs plastyczny dla dzieci, którego tematem było bezpieczeństwo dzieci w przestrzeni publicznej i w czasie wakacji. Konkurs z pula nagród rzeczowych i finansowych o wartości ponad 1.000,00 cieszył ż się dużym zainteresowaniem. Łącznie złożono 35 prac, wśród których wylosowano nagrody główne i nagrody pocieszenia (materiały promocyjne Fundacji i Powiatu Stalowowolskiego);
 3. W ramach realizacji zadania odbyło się spotkań szkoleniowych. Z terenu powiatu stalowowolskiego złożono łącznie 11 wniosków (łącznie do programu „Działaj Lokalnie” złożono 16 wniosków), łączną kwota udzielonych dotacji na inicjatywy realizowane na terenie powiatu stalowowolskiego wyniosła 43.300,00 PLN (na kwotę 68.000,00 udzielonych dotacji). To jednoznacznie wskazuje, iż współpraca Fundacji z Powiatem Stalowowolskim przynosi wymierne korzyści lokalnym organizacjom społecznym i grupom nie formalnym;
 4. W czasie pikniku „Weekend dla zdrowia” wszystkie organizacje realizujące inicjatywy współfinansowane ze środków Powiatu aktywnie uczestniczyły w zorganizowanym przez Fundacje spotkaniu. Udział dotyczył:
 • przygotowania prezentacji swojej działalności na stoisku Fundacji;
 • udział w szkoleniu Fundacji dotyczącym realizacji inicjatyw;
 • uczestnictwo w imprezie towarzyszącej „II Spartakiada Organizacji Pozarządowych”. Na 10 zgłoszonych drużyn 7 reprezentowało realizatorów inicjatyw „Działaj Lokalnie”;

przeprowadzeniu pokazu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Zbydniów z zakresu udzielania 1 pomocy.