Program Lokalne Partnerstwa PAWF

Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW” jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

źródło: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/

Lokalne Partnerstwa PAFW mają na celu inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dobro wspólne jest motywem przewodnim działań w ramach realizowanych konkursów i programów PAFW.

Nasze Partnerstwo powstało z przekształcenia Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” w Fundację Fundusz Lokalny SMK,  która przejęła realizację programu Młodzi Gniewni – partnerstwo dla młodych.  Fundacja przejęła również koordynację programów tj. Działaj Lokalnie, Stypendia Pomostowe, został utworzony nowy program działania Prawo dla Obywateli.

Akcje jakie zostały wdrożone w ramach partnerstwa to:

- Gala Stypendialna (podczas której podsumowane zostają programy stypendialne realizowane z partnerami, konkurs Fundacji „Wygraj w tysiąca” – dofinansowanie blisko 30 inicjatyw młodzieżowych).

- Festiwal Miasto Młodych Artystów – promocja młodzieżowej twórczości artystycznej. W ciągu 3 edycji (2013-2015) w Festiwalu uczestniczyło ponad 300 młodych artystów, przyznaliśmy 44 stypendia i granty rozwojowe. Festiwalowy fanpage na Fb.

- zainicjowanie działań integrujących młodzież współpracującą z Fundacja lub będącą beneficjantami działań Fundacji: klub wolontariusza, klub stypendysty, inicjatywa Fundacji: „Pożyczka na start” – pomoc finansowa dla byłych stypendystów, którzy rozpoczynają działalność zawodową, przyznanie pierwszego stypendium kontynuacyjnego (dla stypendystów Fundacji i PSP), rozpoczęcie współpracy z programem Agrafka Agory, realizacja klubów eMKA (międzypokoleniowe kluby aktywności – świetlice dla seniorów prowadzone przez wolontariuszy młodzieżowych finansowane z  Programu ASOS).

Więcej o programie: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/