Fundacja im. Stefana Batorego

W ramach dotacji udało się Fundacji SMK dołączyć do koalicji organizacji pozarządowych świętujących 25 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1989. Fundacja realizowała działania w ramach projektu „Młodzieżowe debaty oxfordzkie”.