Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja otrzymała dwie dotacje z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Priorytet 5) na rozwój współpracy z Gminą Klimontów i Baranów Sandomierski. Tematem działań były „Konsultacje społeczne w gminie Klimontów” i „Konsultacje społeczne w gminie Baranów Sandomierski”

Projekt finansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.4 - Rozwój potencjał III sektora, Podziałanie 5.4.2 - Rozwój dialogu obywatelskiego