II SAB/WA 232/11

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Czy Wójt Gminy może odmówić udzielenia informacji publicznej poprzez nie podejmowanie czynności urzędowych? II SAB/Wa 232/11 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Poprzez brak działania organu wykonawczego (wójt, burmistrz, prezydent) osoba (instytucja) składająca wniosek do urzędu administracji publicznej nie może podjąć … Czytaj więcej

II GSK 276/09 – WYROK NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Rozstrzygnięcia i inne czynności nadzorcze a sprawy budżetowe – modyfikowanie budżetu przez organy stanowiące JST. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II GSK 276/09 – Wyrok NSA Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na … Czytaj więcej