IV SAB/WR 36/12

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Skarga na bezczynność w zakresie udostępniania informacji publicznych. IV SAB/Wr 36/12 – WSA we Wrocławiu Pismem z 26 stycznia 2011 r. M. K. zwrócił się do urzędu miasta o udostępnienie wykazu wszystkich numerów telefonów komórkowych jakimi posługują się pracownicy magistratu. … Czytaj więcej

II SAB/WA 22/12

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Bezczynność organu gminy w zakresie udostępniania informacji publicznej II SAB/Wa 22/12 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i bezczynności w tym zakresie. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…o udzielenie … Czytaj więcej

Jakich formalności ma dopełnić rolnik podejmujący dodatkową działalność gospodarczą powiązaną z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego

opublikowano w: PORADY I INTERWENCJE | 0

Jakich formalności ma dopełnić rolnik podejmujący dodatkową działalność gospodarczą powiązaną z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego ZGŁOSZONY PROBLEM: Członek Stowarzyszenia, rolnik (gospodarstwo powyżej 1 ha) prowadzi działalność agroturystyczną. Zgodnie z przyjętą pragmatyka, obiekt zgłoszony do UG, dochód zwolniony z opodatkowania (gospodarstwo prowadzone … Czytaj więcej

Obywatel a samorząd

opublikowano w: PORADY I INTERWENCJE | 0

Obywatel a urząd – współczesna walka Dawida z Goliatem? Zamiast wstępu Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej Gminy S, powiat Sandomierski, A.D. 2012: „…Wracając do sprawy Pana J.K., Przewodnicząca Komisji przypomniała, że Pan K. skarżył się na problem sąsiedzki, zarzucał też gminie, … Czytaj więcej

Partycypacja w Barlinku

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Partycypacja w Barlinku Gmina Barlinek, w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem”, postawiła na przedsiębiorczość. Powołany został Zespół Partycypacyjny, który opracował Program Rozwoju i Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Barlinek na lata 2012-2020. Przygotowując dokument zwrócono szczególną uwagę na kwestie bezrobocia i … Czytaj więcej

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego

opublikowano w: DOBRE PRAKTYKI | 0

Organizacje pozarządowe – czy mają prawo współdecydować o kształcie prawa lokalnego? Przeprowadzanie konsultacji społecznych – jednej z podstawowych form włączania obywateli do procesu prawotwórczego – jest obowiązkowe w odniesieniu do niektórych rodzajów aktów prawnych. Obligatoryjny charakter ma na przykład konsultowanie … Czytaj więcej

WSPÓŁPRACA DROGĄ DO SUKCESU

opublikowano w: Aktualności, Dobre praktyki | 0

Wprowadzenie: W literaturze naukowej, na szkoleniach, w mediach czy też na różnego rodzaju spotkaniach bardzo często nawiązuje się do terminu „współpraca, współdziałanie, partnerstwo”, wskazując na korzyści z podejmowanych grupowo działaniach lub na realizację działań z udziałem wielu partnerów. Zachęca się … Czytaj więcej