Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego

Program współpracy samorządu gminy z organizacjami społecznymi formą budowania społeczeństwa obywatelskiego Wprowadzenie: Subsydiarność – zasada, według której każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. … Czytaj więcej

ZMIANY W KRS

ZGŁOSZONY PROBLEM: Stowarzyszenie (OSP) posiada nieaktualny KRS z 2003 roku. W 2007 i 2011 roku Walne Zebranie Członków owej OSP dokonało zmian w składzie organów. Nie dokonali odpowiednich zmian w KRS – stąd nieaktualny KRS. Urząd Skarbowy przy złożeniu sprawozdania … Czytaj więcej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA BUDYNKU PRZEZ GMINĘ NA RZECZ STOWARZYSZENIA

Przedłużenie umowy użyczenia budynku przez gminę na rzecz stowarzyszenia ZGŁOSZONY PROBLEM: Czy samorząd może nie przedłużyćumowy użyczenia organizacji na budynek, w którym stowarzyszenie prowadzi szkołę, przedszkole. W uchwale likwidacyjnej rady gminy jest zapis, że budynek ma być wykorzystany do prowadzenia … Czytaj więcej

OPINIA DOTYCZĄCA KWOTY NALICZANEJ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA STOWARZYSZENIA PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ

Opinia dotycząca kwoty naliczanej subwencji oświatowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę ZGŁOSZONY PROBLEM: Szkoła ma ustalony budżet na rok kalendarzowy 2012r. Wynika on z ilości uczniów, którzy byli zapisani do szkoły i przedszkola we wrześniu 2011r. Natomiast we wrześniu 2012 r. … Czytaj więcej

ROZWIĄZANIE UMOWY UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ PRZEZ ORGAN WYKONAWCZY

Rozwiązanie umowy użytkowania nieruchomości z organizacją pozarządową przez organ wykonawczy ZGŁOSZONY PROBLEM: Wójt, nie podając przyczyny, wypowiada umowę bezpłatnego użytkowania nieruchomości/lokalu przez gminną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy działa zgodnie z prawem? Jakie obowiązki ciążą na gminie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. … Czytaj więcej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

opublikowano w: Dobre praktyki | 0

Poniżej zamieszczamy opinię na temat udostępniania informacji publicznej przez Ośrodki Działaj Lokalnie. Podobne zasady można przyjąć w sytuacji realizacji zadania publicznego, np. finansowanego ze środków samorządu gminnego przez inne organizacje pozarządowe. Udostępnianie informacji publicznej – wskazówki dla Ośrodków Działaj Lokalnie … Czytaj więcej

I SA/OP 445/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Stwierdzanie nieważności uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta. I SA/Op 445/09 – Wyrok WSA w Opolu Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczy zmian w budżecie miasta, a zaskarżona decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej została uchylona i zabroniono jej wykonywania. … Czytaj więcej

II SA/GO 263/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Budżet gminy – organ stanowiący nie jest uprawniony do wprowadzania z własnej inicjatywy zmian nie objętych projektem II SA/Go 263/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Prokurator Rejonowy … Czytaj więcej

II GSK 224/10 – WYROK NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Zmiany w budżecie gminy – reprezentacja przed sądem administracyjnym, uprawnienia Rady Gminy w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: II GSK 224/10 – Wyrok NSA Sąd rozważał m. … Czytaj więcej