II SA/KE 635/09

Środki unijne – gdy ocena projektu jest przeprowadzona w sposób naruszający prawo II SA/Ke 635/09 – Wyrok WSA w Kielcach Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy współdecydowania organizacji pozarządowych o kształcie prawa lokalnego. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…ocena projektu … Czytaj więcej

II SA 1741/00

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Niedopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej II SA 1741/00 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy. Nie jest dopuszczalne rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej, o sprawy nie będące przedmiotem wniosku o zwołanie takiej sesji, … Czytaj więcej

V SA/WA 763/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Sprawy budżetowe – oddalenie skargi Rady Gminy na uchwałę RIO V SA/Wa 763/09 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczy uchwały RIO w W. w stosunku do której Rada Gminy w P. wniosła skargę. Sąd … Czytaj więcej

ZWOŁANIE SESJI NA WNIOSEK RADNYCH

Zwołanie sesji na wniosek radnych Określenie „sesji nadzwyczajnej” nie jest określeniem ustawowym. „Sesja nadzwyczajna” jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym przez ustawę trybie, którego podstawowym elementem jest wniosek o jej zwołanie. Określenie „sesji … Czytaj więcej

I OZ 311/11 – POSTANOWIENIE NSA

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Za nieprzekazanie w terminie Sądowi skargi sąd może zasądzić grzywnę I OZ 311/11 – Postanowienie NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zażalenia Rady Gminy w B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…U.N. … Czytaj więcej

V SA/WA 1043/10

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Gdy skarży się uchwałę dot. budżetową, trzeba wykazaćnaruszenie interesu prawnego V SA/Wa 1043/10 – Wyrok WSA w Warszawie Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie zmiany w budżecie gminy. Sąd rozważał m. in. … Czytaj więcej

II OSK 836/12

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji i zaskarżanie orzeczeń sądu administracyjnego. II OSK 836/12 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uprawnień organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym. Sąd rozważał kwestie: „…czy Stowarzyszenie mogło wnieść skargę kasacyjną … Czytaj więcej