II OSK 836/12

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji i zaskarżanie orzeczeń sądu administracyjnego. II OSK 836/12 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy uprawnień organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym. Sąd rozważał kwestie: „…czy Stowarzyszenie mogło wnieść skargę kasacyjną … Czytaj więcej

II GSK 276/09

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Rezerwa budżetowa i możliwość jej wykorzystania poprzez zmianę budżetu II GSK 276/09 – Wyrok NSA Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy rezerwy budżetowej w budżecie gminy. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Burmistrz zakwestionował dokonanie zmian w budżecie, polegających na zmniejszeniu rezerwy … Czytaj więcej

IV SA/GL 396/08

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Przepisy statutu gminy w zakresie procedury dostępu do informacji publicznej IV SA/Gl 396/08 – Wyrok WSA w Gliwicach Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach dotyczy procedury i realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Skarga zasługuje na … Czytaj więcej

II SAB/GD 53/11

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Albo udzielić informacji publicznej, albo wydać decyzję odmowną II SAB/Gd 53/11 – Wyrok WSA w Gdańsku Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczy realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Sąd rozważał m. in. kwestie: „…Zgodnie z art. 1 ust. 1 … Czytaj więcej

RADA NA BURMISTRZA W STRASBURGU

opublikowano w: ORZECZNICTWO | 0

Była radna skazana za pomówienie burmistrza wygrała w Strasburgu. –Wystąpiłam jako radna i obywatel, gdyż uważałam, że działam w interesie publicznym – komentuje słowa, za które została skazana przez polskie sądy. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła europejską … Czytaj więcej

WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

opublikowano w: DOBRE PRAKTYKI | 0

WSPÓLNE DOBRO – CZYLI JAK „KOBIETY Z ŻELAZA” RATUJĄ LIKWIDOWANĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ WPROWADZENIE: Zazwyczaj mówiąc „wspólnota” myślimy wspólnota gmina, czasem mamy na myśli wspólnotę wiejska. Tak naprawdę żyjemy w wielu różnych wspólnotach: rodzinnej, parafialnej, szkolnej czy wspomnianej wcześniej wiejskiej czy … Czytaj więcej